Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR #Corona #Tijdelijke Werkloosheid #HR Legal

Wet tijdelijke werkloosheid voor opvang van kinderen

maandag 02/11/2020
Tijdelijke werkloosheid voor de opvang van kinderen

In het Belgisch Staatsblad werd een wet gepubliceerd waardoor de werknemers het recht hebben om van het werk afwezig te blijven indien het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het Coronavirus te beperken.

Tijdens deze sluiting kan de werknemer beroep doen op de tijdelijke werkloosheid. De regeling geldt voorlopig tot het einde van dit jaar, maar kan mogelijks nog verlengd worden. 

In tegenstelling tot het Corona ouderschapsverlof dat bestond tot 30 september is geen akkoord van de werkgever vereist. Het is m.a.w. een recht vanwege de werknemer. De werknemer kan gedurende de volledige periode van de sluiting beroep doen op de tijdelijke werkloosheid.  

De beslissing om de herfstvakantie te verlengen wordt ook beschouwd als een sluiting van de school door een maatregel om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. De werknemer, die thuis moet blijven voor de opvang van een kind, kan dus voor de dagen van de verlengde herfstvakantie tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de opvang van een kind aanvragen.
Tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van een kind is niet mogelijk tijdens de periode gedekt door de gewone schoolvakantie, aangezien het hier niet gaat om een sluiting van de school door een maatregel om de verspreiding van het Coronavirus te beperken.

Het recht op afwezigheid geldt voor alle minderjarige inwonende kinderen waarvan het kinderdagverblijf of de school gesloten is. Op de website van de RVA wordt verduidelijkt dat dit ook geldt voor situaties van co-ouderschap. Voor ouders van gehandicapte kinderen geldt het recht op afwezigheid ongeacht de leeftijd van het kind. 

Tijdens de afwezigheid heeft de werknemer recht op een werkloosheidsuitkering gelijk aan 70% van het begrensd loon en op een toeslag van 5,63 € per dag van de RVA. De werkgever moet dus geen loon betalen tijdens de afwezigheidsdagen. 

Opdat de werknemer gebruik kan maken van zijn recht op afwezigheid, moet hij zijn werkgever uiteraard onmiddellijk informeren. De werknemer moet ook aan de werkgever het attest overhandigen van het kinderdagverblijf, de school of het opvangcentrum dat de sluiting en de periode van sluiting bevestigt. Hiervoor werd een model van attest opgemaakt dat beschikbaar is op de website van de RVA. Indien het gaat om een volledige of gedeeltelijke sluiting van de school, uitgaand van een algemene maatregel van een gemeenschap (wat in casu het geval is tijdens de verlengde herfstvakantie) moet de school het attest sluiting Corona enkel afleveren indien de werknemer hier uitdrukkelijk om verzoekt (omdat de werkgever dat vraagt).

Indien de werknemer voor de eerste keer uitkeringen tijdelijke werkloosheid aanvraagt of wanneer de werknemer vanaf 1 september 2020 niet langer tijdelijk werkloos gesteld kan worden volgens de vereenvoudigde procedure tijdelijke overmacht, moet een uitkeringsaanvraag indienen bij zijn uitbetalingsinstelling (ACV, ABVV, ACLVB of HVW).

De werkgever die nog gebruik kan maken van de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid omwille van Corona, kan ook deze afwezigheidsdagen heel eenvoudig doorgeven. Voor de andere werkgevers gelden wel bijkomende formaliteiten, zoals een elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht versturen naar de RVA, het bezorgen van het sluitingsattest aan de RVA en het overhandigen van controlekaarten aan de werknemer. De werkgever moet het attest sluiting Corona niet opsturen naar de RVA.

Vind een antwoord op al uw vragen in onze FAQ over de tweede Coronagolf.

Neem contact op met één van onze adviseurs
Saskia Lombaerts
Saskia Lombaerts
Director Tax & Legal