Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Corona

Handels-
huurlening

dinsdag 17/11/2020
Handelshuurlening

Sinds begin juli kunnen ondernemingen, die door de Coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen, beroep doen op de handelshuurlening. De Vlaamse Regering verlengt nu de indieningstermijn tot 1 maart 2021.

Vlaamse overheid schiet 2 huurperiodes voor

De regeling is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de Vlaamse overheid maximaal 2 huurperiodes voorschiet, op voorwaarde dat de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. De handelshuurlening wordt aan de huurder verstrekt door PMV/z-Leningen en kan maximaal 35.000 euro bedragen per onderneming, terug te betalen op 24 maanden aan een rente van 2%.

Bemiddeling

Voor huurders die een handelshuurlening wensen af te sluiten maar niet direct tot een vrijwillig akkoord komen met de verhuurder voorziet de Vlaamse overheid ook in gratis bemiddeling. De voorbije maanden werden een 60-tal bemiddelingen aangevraagd. Van de reeds afgewerkte trajecten leidde ongeveer 1/3 tot een akkoord over de aanvraag van een handelshuurlening.

Indieningstermijn

Oorspronkelijk was voorzien dat handelshuurlening aangevraagd kon worden tot 1 oktober 2020. Corona heeft echter nog steeds een grote socio-economische impact en blijkt een meer langdurige crisis te veroorzaken dan initieel verwacht. Veel ondernemingen die een handelspand huren hebben nog steeds financiële moeilijkheden, ook na de heropstart. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits verlengde daarom eerst de indieningstermijn tot 1 december 2020. Deze termijn wordt nu nogmaals verlengd tot 1 maart 2021 om getroffen handelaars langer de mogelijkheid om van deze steunmaatregel te genieten.

Vind een antwoord op al uw vragen in onze FAQ over de tweede Coronagolf.

Neem contact op met één van onze adviseurs
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services