Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Corona #Zelfstandigen #Steunmaatregelen

Extra steun-
maatregelen voor zelfstandigen

vrijdag 30/10/2020
Extra steunmaatregelen voor zelfstandigen

Hierbij een overzicht van extra steunmaatregelen voor zelfstandigen tijdens de tweede Coronagolf. 

Bedrag overbruggingsrecht gedwongen sluiting verdubbeld 


Zelfstandigen die hun activiteit opnieuw gedwongen moeten sluiten in oktober en november krijgen voor deze maanden een dubbele uitkering overbruggingsrecht vb. horeca, fitness, bioscopen….

Ook de sectoren, die nog altijd niet zijn kunnen heropstarten en nog steeds onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen, zoals de evenementensector, komen hiervoor in aanmerking.

De maatregel geldt eveneens ook voor zelfstandigen, die zelf niet moeten sluiten, maar in hoofzaak afhankelijk zijn (minstens 60 %) van een sector die verplicht moet sluiten, zoals bv. leveranciers voor de horeca.


Voor zelfstandigen die verplicht gesloten zijn, gelden geen bijkomende voorwaarden. Zij krijgen op eenvoudige aanvraag de dubbele uitkering.


Voor zelfstandigen, die hoofdzakelijk afhankelijk zijn (minstens voor 60%) van een sector die verplicht moet sluiten, gelden de volgende bijkomende voorwaarden:

  • Enkel bij een volledige onderbreking van hun activiteit in de periode van de gedwongen sluiting door de overheid krijgen zij de dubbele uitkering
  • Onderbreken zij hun activiteit slechts gedeeltelijk, dan krijgen zij de gewone uitkering 

De dubbele uitkering voor oktober en november bedraagt:

  • 2.583,38 euro per maand voor een alleenstaande
  • 3.228,20 euro per maand voor een gezinshoofd 

Ook zelfstandigen met een halve uitkering overbruggingsrecht (bijberoep, gepensioneerden) krijgen in oktober en november het dubbele bedrag. Hierdoor komen zij aan de volgende uitkering:

  • 1 291,69 euro voor een alleenstaande
  • 1 614,10 euro voor een gezinshoofd

Heropstart – overbruggingsrecht verlengd

Het heropstart-overbruggingsrecht wordt verlengd tot en met december. Oorspronkelijk gold deze regeling van juni tot en met oktober. Deze uitkering kan aangevraagd worden door zelfstandigen, die verplicht moesten sluiten tot 3 mei of later en die hun activiteit hebben heropgestart met een omzetdaling van minstens 10%. Deze uitkering wordt niet verdubbeld.

VAPZ-premies blijven fiscaal aftrekbaar ondanks betalingsuitstel

Normaliter is de VAPZ-premie fiscaal aftrekbaar als de zelfstandige alle verschuldigde en opeisbare bijdragen op het einde van het jaar betaald heeft.


De FOD Financiën heeft op 19 oktober 2020 een circulaire uitgevaardigd om dit principe éénmalig te versoepelen voor zelfstandigen met betalingsuitstel in het kader van COVID-19, hierdoor blijven de in 2020 betaalde VAPZ-premies fiscaal aftrekbaar, ook al heeft de zelfstandige betalingsuitstel voor de sociale bijdragen van 2020 gekregen.


In 2021 zal de VAPZ-premie maar fiscaal aftrekbaar zijn als de klant in dat jaar zowel zijn sociale bijdragen van 2021 betaalt als deze van 2020.


Nota : Deze versoepeling geldt enkel bij betalingsuitstel, niet in geval van vrijstelling van betaling van sociale bijdragen.

Vind een antwoord op al uw vragen in onze FAQ over de tweede Coronagolf.

Neem contact op met één van onze adviseurs
Tanja De Naeyer
Tanja De Naeyer
Senior Manager Tax & Legal Services