Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Corona #HR

Attest verplicht voor wie niet kan telewerken

vrijdag 06/11/2020
Attest verplicht voor wie niet kan telewerken

Het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 bevat op het vlak van telewerk een nieuwe verplichting die bij de eerste lockdown niet voorzien was: de werkgever moet aan de werknemers die niet kunnen telewerken een attest bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

Voor wie?

Een attest is verplicht in de volgende situaties: 

  • Voor zowel de essentiële als de niet-essentiële sectoren (bevestigd door de FOD WASO en het Crisiscentrum Binnenlandse Zaken) 
  • Wanneer telewerk niet mogelijk is wegens de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening

De definitie van personeelslid is erg ruim, het gaat immers over elke persoon die werkt in of voor een onderneming, vereniging of dienst. De definitie is ruimer dan het begrip werknemer, we mogen dan ook aannemen dat deze verplichting ook geldt voor ambtenaren. Deze verplichting geldt echter niet voor zelfstandige dienstverleners

Wat moet in dat attest staan? 

De regelgeving voorziet géén verplicht model voor een dergelijk attest, het mag overigens ook een ander bewijsstuk zijn. Uiteraard mag het ook een digitaal document zijn. 

Welke gegevens dienen opgenomen te worden: 

  • naam bedrijf en wie namens het bedrijf tekent en in welke hoedanigheid (CEO, HR Director, ...)
  • naam werknemer 
  • geldingsduur van het attest 
  • eventueel voor welke dagen binnen de geldingsduur het attest van toepassing is (bijv. iedere maandag en woensdag) 
  • dat het een attest is ter bevestiging van de noodzaak van de aanwezigheid van het personeelslid op de werkplaats 
  • dat het attest werd opgemaakt in toepassing van artikel 2, §1 van het Ministerieel Besluit van 1 november 2020

Welke sancties zijn mogelijk? 

Wat wél zeker is, is dat er controle mogelijk is door de inspectiediensten en dat dus werknemers die op de werkvloer aanwezig zijn in het bezit moeten zijn van een dergelijk attest. 

Belangrijk is ook erop te wijzen dat door het Bijzondere-machtenbesluit nr.37 van 24 juni 2020 het Sociaal Strafwetboek werd gewijzigd. Hierdoor hebben de sociale inspectiediensten de bevoegdheid om toe te zien op de naleving van de Corona-verplichtingen op de werkvloer. Zij kunnen inbreuken bestraffen met een sanctie van niveau 2, dit wil zeggen een strafrechtelijke geldboete van 200 € tot 2.000 €, eventueel te vervangen door een administratieve geldboete van 400 € tot 4.000 €. Deze boete kan worden vermenigvuldigd met het aantal werknemers waarvoor de inbreuk werd vastgesteld. 

Vanaf wanneer bestaat deze verplichting? 

Deze verplichting geldt vanaf 2 november 2020

Vind een antwoord op al uw vragen in onze FAQ over de tweede Coronagolf.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Dylan Casaer

Dylan Casaer

Partner Tax & Legal Services

Contact