Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Werknemers #Milieu #Mobiliteit

Welke troeven biedt een mobiliteitsbudget?

donderdag 28/10/2021
Welke troeven biedt een mobiliteitsbudget

Dankzij het mobiliteitsbudget kunnen uw medewerkers kiezen voor meer duurzame mobiliteit. Maar is het ook interessant om aan loonoptimalisatie te doen? Voor uw werknemers alvast wel.

3 pijlers van het mobiliteitsbudget

Sinds 2019 kan uw werknemer zijn of haar bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget. Dat kan aan 3 zaken gespendeerd worden:

Een andere elektrische of milieuvriendelijkere wagen.

Alternatieve vervoermiddelen of toegangsbewijzen tot die vervoermiddelen zoals openbaar vervoer, fiets, speed pedelec, deelauto… Huisvestingskosten voor een woonplek die binnen een straal van 5 kilometer van de normale plaats van tewerkstelling gelegen is, worden gelijkgesteld met duurzame alternatieve vervoermiddelen.

Een cash saldo.

Neutrale operatie voor u

Voor u als werkgever is het mobiliteitsbudget geen verhoging van kosten noch een besparing. De berekening van het mobiliteitsbudget gebeurt op basis van de totale kostprijs van de bedrijfswagen. Zelfs de kosten van het beheer van het mobiliteitsbudget kunnen aangerekend worden op het jaarlijks budget van de werknemer.

Wordt het mobiliteitsbudget besteed aan duurzame vervoermiddelen of cash, dan kan u het volledig aftrekken. Wordt het aangewend voor een nieuwe milieuvriendelijke bedrijfswagen, dan gaat het om beperkt aftrekbare autokosten.

Loonoptimalisatie voor uw werknemer

Voor uw werknemer houdt het mobiliteitsbudget wel degelijk een loonoptimalisatie in, al varieert die naargelang de besteding.

 • Een andere milieuvriendelijke wagen
  Dezelfde (para)fiscaal behandeling als een andere bedrijfswagen. Het voordeel van alle aard en de CO²-bijdrage liggen wel lager dan dat van de ingeleverde bedrijfswagen.
 • Alternatief vervoer
  Volledig vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. Waar uw werknemer in normale omstandigheden de huur van een woning betaalt met zijn of haar nettoloon (na aftrek van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing) kan hij of zij dat via het mobiliteitsbudget financieren als bruto voor netto. Hetzelfde geldt voor alle andere bestedingen in het kader van duurzame mobiliteit.
 • Cash saldo
  Een éénmalige inhouding sociale zekerheid van 38,07% (25% + 13,07%), volledig ten laste van uw werknemer.
  Geen belasting op deze cash betaling.

Te duur en te klein

De beperking van het mobiliteitsbudget ligt in de vereiste dat de bedrijfswagen aan strikte voorwaarden moet voldoen. Het moet ofwel gaan om een elektrische wagen, en die zijn vaak duurder. Ofwel om een meer milieuvriendelijke wagen met een CO²-uitstoot van maximaal 95 gr/km, en die zijn vaak kleiner. Dat kan een struikelblok zijn voor sommige mensen.

Werk uw eigen mobiliteitsbeleid uit

Het mobiliteitsbudget is interessant, maar houd best rekening met alle andere bestaande regelgeving rond mobiliteit. Zo komt u tot een evenwichtig mobiliteitsbeleid op maat van uw bedrijf. Laat uw werknemer bijvoorbeeld zijn of haar bedrijfswagen behouden, maar vergoed de trein of de fiets op de dagen dat hij of zij op een alternatieve manier naar het werk gaat om files te vermijden of gewoon fit te blijven. Deze alternatieve verplaatsingskosten zijn vaak vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen. De dagen dat uw werknemer de bedrijfswagen aan de kant laat staan, bespaart u bovendien benzine-, onderhouds- en parkeerkosten.

Wilt u graag nog meer weten over alternatief verlonendownload het gratis e-book.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Director Tax & Legal

Contact
Murielle Vlaisloir

Murielle Vlaisloir

Associate Tax & Legal Services

Contact