Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Mobiliteit

Welke troeven biedt een mobiliteits
budget?

dinsdag 22/09/2020
Welke troeven biedt een mobiliteitsbudet?

De laatste jaren zijn er een aantal nieuwe regelingen uitgewerkt op het vlak van mobiliteit met het oog op meer duurzaamheid.

Eerst was er de mobiliteitsvergoeding. Maar voor die goed en wel van de grond kwam, werd ze al vernietigd en vanaf 2021 is ze definitief verleden tijd. Een jaar na de vergoeding werd het mobiliteitsbudget gecreëerd. Dat bestaat wel nog steeds en biedt best wat voordelen.

Wat is de mobiliteitsvergoeding precies?

Via de mobiliteitsvergoeding kon een werknemer zijn bedrijfswagen inruilen voor een cash vergoeding dieniet of amper onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen en belastingen. Dit ‘loon’ wordt echter anders behandeld ten opzichte van het loon van een werknemer die niet in aanmerking komt voor een bedrijfswagen. Reden voor het Grondwettelijk Hof om ze begin dit jaar te vernietigen wegens discriminatie.

Om werknemers die de mobiliteitsvergoeding al ontvangen niet te veel te benadelen, besliste het Hof dat het systeem pas verdwijnt vanaf 1 januari 2021. Tot het einde van dit jaar wordt de mobiliteitsvergoeding nog verder betaald via de loonbrief.

Tot vandaag ligt er nog niets op tafel om de regeling van de mobiliteitsvergoeding aan te passen. Neem als werkgever dus best zelf actie als u werknemers in dienst hebt die deze mobiliteitsvergoeding ontvangen.

Welke alternatieven bestaan er voor de mobiliteitsvergoeding?

Als werkgever kan u drie alternatieven aanbieden aan werknemers die genieten van de mobiliteitsvergoeding.

  • U kent opnieuw een bedrijfswagen toe. Vraag is natuurlijk of uw werknemer die zijn bedrijfswagen bewust inruilde daar wel voor staat te springen.
  • U betaalt de mobiliteitsvergoeding verder als een gewone cash vergoeding. Net zoals een gewoon loon is die onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en belastingen. Netto houdt uw werknemer een pak minder over dan voordien.
  • U zet de mobiliteitsvergoeding om naar een mobiliteitsbudget. Deze regeling blijft wel onverkort bestaan en lijkt ons de interessantste optie. U moet als werkgever dan wel het mobiliteitsbudget invoeren in uw onderneming en de nodige tijd en middelen voorzien om het beheer te organiseren.

Wat houdt het mobiliteitsbudget in?

Met het mobiliteitsbudget kan een werknemer zijn bedrijfswagen inruilen voor een bepaald budget. Ook werknemers die in aanmerking komen voor een bedrijfswagen op grond van hun functie binnen de onderneming, kunnen zo’n mobiliteitsbudget aanvragen.

Hoe het mobiliteitsbudget berekenen?

Het mobiliteitsbudget wordt berekend op basis van de totale kostprijs van de bedrijfswagen, de zogenaamde ‘total cost of ownership’. Dat omvat o.a. de leasingkosten, CO²-bijdrage, brandstofkosten, niet-aftrekbare btw, en andere niet-inbegrepen kosten zoals winterbanden en verzekeringen.

Hoe het mobiliteitsbudget besteden?

Een werknemer heeft drie opties en die zijn binnen de grenzen van het budget allemaal combineerbaar.

1. Een milieuvriendelijkere bedrijfswagen

Een werknemer kan blijven kiezen voor een bedrijfswagen, zij het wel een ander en meer milieuvriendelijk model.

2. Duurzame vervoermiddelen

Een werknemer kan het openstaande budget spenderen aan duurzame vervoermiddelen. Er zijn heel wat mogelijkheden. Denk aan een abonnement voor het openbaar vervoer, maar ook de aankoop, het onderhoud en de uitrusting van een (elektrische) fiets, hoverboard of elektrische step.

Het budget kan eveneens gebruikt worden om individuele tickets voor het openbaar vervoer te kopen voor iemand anders dan de werknemer zelf. Voor een gezinsuitstap naar zee kan de bedrijfswagen gerust aan de kant blijven staan.

Kosten voor een bedrijfsfiets en een fietsvergoeding kunnen eveneens met dit budget gefinancierd worden. Hetzelfde geldt voor huisvestigingskosten (huurgelden of intresten van een hypothecaire lening) voor zover ze betrekking hebben op een woonplaats die binnen een straal van 5 kilometer van de normale plaats van tewerkstelling gelegen is. Dicht bij het werk wonen wordt als een mobiliteitsoplossing beschouwd.

3. Eventueel saldo in cash

Indien er op het einde van het jaar nog een saldo van het budget overblijft, wordt dat uitbetaald aan de werknemer na aftrek van een eenmalige sociale zekerheidsbijdrage van 38,07%.

Cijfers zeggen meer dan woorden

Hieronder vergelijken we de fiscale behandeling van het voordeel van een bedrijfswagen met een mobiliteitsbudget.De effectieve invulling zal steeds afhankelijk zijn van de keuzes van de werknemer. Voor de werkgever blijft de kostprijs in alle gevallen gelijk.

We gaan in het voorbeeld uit van een werknemer die in Antwerpen woont en een bedrijfswagen Audi A5 Coupé (diesel) ter beschikking heeft, met een cataloguswaarde van 38.560 euro. Hij beschikt eveneens over een tankkaart.

We vergelijken drie mogelijke situaties:

  1. Een milieuvriendelijkere bedrijfswagen aangevuld met duurzame vervoermiddelen en een uitbetaling van het saldo in cash.
  2. Geen bedrijfswagen meer, maar een combinatie van duurzame vervoermiddelen en uitbetaling van het saldo in cash.
  3. Volledige uitbetaling van het mobiliteitsbudget in cash.
Impact op de werkgever

Mobiliteits budget - Impact op de werkgever

Impact op de werknemer

Mobiliteits budget - Impact op de werknemer

Win-win-win

Door een mobiliteitsbudget aan te bieden komt u als werkgever tegemoet aan de wensen en behoeften van uw werknemers. Het is geen verhoging, noch een besparing qua kostprijs, aangezien het mobiliteitsbudget wordt bepaald op basis van de totale kostprijs van de bedrijfswagen. En de kosten voor het beheer van het mobiliteitsbudget kunnen aangerekend worden op het jaarlijks budget van de werknemer. Een werknemer geniet van flexibiliteit en kan zijn budget spenderen op een manier die past bij zijn persoonlijke situatie. En de opties van een mobiliteitsbudget zijn sowieso meer ecologisch dan een gewone bedrijfswagen die vaak nog op diesel rijdt.

Hebt u nog vragen over het mobiliteitsbudget of wenst u het in te voeren in uw onderneming? Neem zeker contact op, we maken graag tijd voor u.

Neem contact op met één van onze adviseurs
Saskia Lombaerts
Saskia Lombaerts
Director Tax & Legal