Overslaan en naar de inhoud gaan
#Business Consulting #Strategy

Hoe creëert u draagvlak voor verandering in uw bedrijf?

vrijdag 01/09/2023
Draagvlak creëren

De bedrijfswereld wordt voortdurend geconfronteerd met een niet te stoppen stroom van veranderingen. Denk aan technologie, maar ook nieuwe manieren van denken en handelen op vlak van impact op milieu, de samenleving en bedrijfsbestuur. Ondernemingen worden voortdurend aangespoord om te blijven evolueren. Om te overleven, innoveren en toegang te krijgen tot kapitaal, is het fundamenteel dat uw onderneming fit is. En daarvoor hebt u wendbare medewerkers nodig. De cruciale vragen hierbij: hoe bouwt u een personeelsbestand uit dat verandering omarmt? Hoe creëert u voldoende draagvlak voor deze bedrijfstransformaties?

Cultuur zit in elke vezel van uw bedrijfsvoering

Wendbare medewerkers die verandering omarmen, hoe krijgt u dat voor elkaar? Het antwoord: bedrijfscultuur. Maar wat bedoelen we hier precies mee? Cultuur is niet tastbaar en daarom moeilijk te begrijpen, laat staan te transformeren. We kunnen het omschrijven als de manier waarop de dingen binnen een organisatie worden gedaan. Het is de som van gedragingen, manieren van werken en denken, kijk op de dingen, waarden en normen die bepalen hoe een organisatie antwoord biedt op uitdagingen.

Uw bedrijfscultuur zit in elke vezel van uw bedrijfsvoering:

 • in uw organisatiestructuur en overlegorganen, in uw investeringskeuze, in de manier waarop u mensen en middelen inzet, in uw werkingsprocessen, in de meetsystemen waarin u nagaat hoe performant u bent.
 • in het gedrag van de leidinggevenden: van hoe de top van het bedrijf beslissingen neemt en communiceert met interne en externe stakeholders, tot middenmanagement die de strategie vertaalt op de vloer, tot teamleiders die richting geven aan de medewerkers.
 • in de employee journey, de reis die medewerkers afleggen in uw onderneming. Wie neemt u in dienst en hoe rekruteert u hen? Hoe ondersteunt u medewerkers? Hoe ziet het groeitraject van uw medewerkers eruit? Hoe evalueert, beloont en promoveert u hen?

Als u een cultuur wil die uw bedrijfsstrategie ondersteunt, moet u ingrijpen in elk facet van uw bedrijfsvoering. De beste aanpak hiervoor is stap voor stap. Cultuur veranderen heeft een start- maar geen einddatum.

Waar wil u naartoe?

Bepaal eerst de richting die u uit wil. Definieer welke waarden, mindsets en gedragingen van uw medewerkers nodig zijn om uw strategie te ondersteunen. Maak dat heel concreet voor de verschillende niveaus in uw onderneming.

Om een transformatieplan op te stellen, moet u de huidige manier van werken begrijpen en weten hoe ver die staat van de gewenste cultuur. Dat kan op verschillende manieren:

 • Informatie verzamelen door doelgerichte gesprekken te voeren met sleutelpersonen in uw organisatie of focusgroepen op te richten
 • Bestaande data analyseren: financiële gegevens, klantentevredenheid, ROI van transformatieprogramma’s, snelheid van productieprocessen, ...
 • Specifieke cultuurmetingen

Hoe pakt u het aan?

Om cultuur te veranderen focust u op de onderliggende waarden en mindsets, want dat zijn de drivers die bepalen hoe uw medewerkers zich gedragen. Geef uw medewerkers handvatten voor een nieuwe manier van werken en ondersteun leidinggevenden. Zo verankert u cultuur formeel in de onderneming.

Elke aanpak bevat volgende pijlers:

 • Ondersteuning van leidinggevenden. Zij zijn de motor voor verandering. Elke leidinggevende, van directiecomité tot teamleider, is een rolmodel voor de medewerkers en begeleidt teams door de veranderingen heen.
 • Specifieke acties voor de medewerkers om hen bewust te maken van de nieuwe manier van werken en dit te verankeren in hun gedragingen en manier van denken.
 • Formaliseren van de gewenste cultuur in de organisatie. Cultuur moet weerspiegeld worden in HR-processen zoals rekrutering, evaluatie- en promotiebeleid. Maar ook in organisatiestructuur en processen. Een wendbare organisatie vraagt om structuren die toelaten snel te schakelen.
 • Een doordachte communicatiestrategie.

Op eigen kracht

Steeds meer bedrijven investeren in de uitbouw van eigen change management-competenties. Daarmee willen ze interne transformaties ondersteunen, de doeltreffendheid van projecten verhogen, maar ook plotse veranderingen goed kunnen opvangen.

Wanneer nieuwe opkomende bedrijven en technologieën, economische, politieke of gezondheidscrisissen markten ontwrichten, moet u als onderneming snel kunnen schakelen. Wie de interne verandercapaciteiten en -structuren heeft om efficiënt met verandering om te gaan, heeft meteen een concurrentieel voordeel.

Transformatiebureau in uw onderneming

Het is een goed idee om een centraal transformatiebureau op te richten in uw onderneming. Van hieruit centraliseert en coördineert u alles wat te maken heeft met verandering:

 • Het bureau ontwerpt een algemene veranderstrategie, coördineert en coacht de organisatie om die in de praktijk om te zetten en verzorgt follow-up en rapportage naar het management.
 • Er wordt gewerkt met een change management-methode eigen aan de organisatie. Het geeft leiders en medewerkers de juiste tools en informatie om consistent met verandering om te gaan.
 • Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van interne change-ambassadeurs, die met doorgedreven on-the-job coaching en opleiding transformaties begeleiden.
 • Er is een netwerk van medewerkers die de transformatie in het veld ondersteunen.
 • Organisaties die goed met verandering omgaan, hebben een degelijke communicatiestructuur om strategische communicatie consistent te ontwikkelen, plannen en uitvoeren.
 • Een onderneming die vlot met verandering omgaat, is een lerende organisatie. Het heeft structuren om leeractiviteiten van de huidige en toekomstige transformaties te identificeren, te plannen en te managen.

Op een duurzame manier draagvlak creëren voor transformaties, gebeurt vooral stapsgewijs. Veel hangt ook af van waar uw onderneming al staat in het transformatieproces en wat het uiteindelijke streefdoel is. Neem gerust eens contact met ons op voor meer informatie of advies.

Neem contact op met één van onze experten

Tom Vanaudenaerde

Tom Vanaudenaerde

organisatieontwikkeling; sector telecom

Contact