Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw-advies #Werknemers #Thuiswerk

Snelle opeenvolging van de indexering van forfaitaire vergoedingen

maandag 26/09/2022

De stijgende inflatie heeft gevolgen op veel vlakken. Fiscaal leidt dat tot een snelle opeenvolging van de indexering van de bedragen van forfaitaire vergoedingen. Zowel de forfaitaire thuiswerkvergoeding als de vergoeding voor verblijfskosten hebben dit jaar al een vierde indexering achter de rug.

Vergoeding voor verblijfskosten in België

De vergoedingen voor verblijfkosten die u als werkgever aan uw personeelsleden toekent voor dienstreizen in België zijn een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever. Er moet natuurlijk aan bepaalde voorwaarden worden voldaan en bovendien mag de vergoeding niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de staat aan haar personeel toekent.

Vanaf 1 september is de dagelijkse forfaitaire vergoeding voor maaltijdkosten opgetrokken naar 19,22 euro. Die dagelijkse vergoeding mag u maximaal voor 16 dagen toekennen. Ook de aanvullende dagelijkse forfaitaire vergoeding voor verblijfkosten, zijnde huisvestingskosten, steeg vanaf 1 september 2022 naar 144,16 euro per nacht.

Thuiswerkvergoeding

In februari 2021 werd een uitgebreide circulaire gepubliceerd over de fiscale behandeling van de tussenkomst van de werkgever voor thuiswerk. Deze circulaire laat u als werkgever toe om aan uw werknemers die structureel op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen, een forfaitaire kantoorvergoeding toe te kennen tot een bepaald maximumbedrag per maand. Dat maximumbedrag is gealigneerd met het bedrag dat de RSZ accepteert. Vanaf 1 september 2022 bedraagt het maximumbedrag per maand 142,95 euro. Lees hier meer over de thuiswerkvergoeding.

Wenst u meer informatie over de voorwaarden om deze forfaitaire bedragen te kunnen toekennen, neem dan zeker contact op.

Neem contact op met één van onze experten

Karolien Vanmeerhaeghe

Karolien Vanmeerhaeghe

Director Tax & Legal Services

Contact