Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw-advies #Business Legal #Business & International Tax #Fiscaliteit #Vennootschap

Wanneer is een dubbele balanstest vereist?

donderdag 11/03/2021
Wanneer is een dubbele balanstest vereist?

Het in 2019 vernieuwde vennootschapsrecht is vereenvoudigd en flexibeler. Dat heeft onder meer gevolgen voor de overdracht van geld vanuit bepaalde vennootschappen naar het privévermogen van de bedrijfsleider of aandeelhouders. Voortaan geldt een dubbele balanstest voor alle uitkeringen uit het vermogen van deze vennootschappen. 

Voor uitkeringen uit het vermogen van besloten vennootschappen (vroegere bvba’s) en de coöperatieve vennootschappen geldt sinds 1 januari 2020 een dubbele balanstest met bijhorende verslaggeving. Deze test moet schuldeisers beter beschermen. Hij is vereist bij elke vorm van uitkering uit het vermogen van de onderneming: tantièmes, dividenden (gewoon dividend, tussentijds dividend, interimdividend), inkopen van eigen aandelen, teruggave van inbreng, vergoeding bij uitsluiting of uittreding van een aandeelhouder.

De dubbele test bestaat uit een netto-actieftest en een liquiditeitstest. 

  • De netto-actieftest moet gebeuren vooraleer de aandeelhouders beslissen om geld uit te keren uit het vermogen van de vennootschap. Het netto-actief van de onderneming (het totaal van de activa, verminderd met voorzieningen en schulden) mag niet negatief zijn of mag niet negatief worden door de voorgenomen uitkering.
  • De liquiditeitstest gebeurt na de beslissing tot uitkering, maar voor er effectief geld uitbetaald wordt aan de begunstigden. Er wordt nagegaan of de vennootschap na de uitkering in staat blijft om haar schulden te betalen naarmate die opeisbaar worden in de periode van 12 maanden die op de uitkering volgt. Kan ze dat niet, dan mag het bestuursorgaan van de vennootschap geen uitbetaling doen.

Van elk van beide testen stelt het bestuursorgaan een bijzonder verslag op dat de nodige boekhoudkundige en financiële onderbouwing bevat. Heeft uw vennootschap een commissaris, dan moet die de boekhoudkundige en financiële gegevens van de bijzondere verslagen op voorhand beoordelen en dat vermelden in zijn jaarlijks controleverslag.

U leeft deze voorwaarden best na, want de gevolgen zijn vrij verregaand als uw vennootschap in financiële moeilijkheden zou komen.
  • Uw vennootschap kan de ten onrechte uitbetaalde bedragen terugvorderen van de personen die ze ontvingen.
  • De bestuurders zijn onder de nieuwe vennootschapswetgeving hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die uit hun beslissing voortvloeit, zowel naar de vennootschap toe als naar derden.
  • Als de bestuurders de regels inzake de dubbele balanstest niet naleven, de verslaggeving niet opmaken of ondanks een negatief resultaat van één of beide testen toch geld uitbetalen, riskeren ze bovendien geldboetes van 50 tot 10.000 euro en zelfs gevangenisstraffen van 1 maand tot 1 jaar.

Doe de test en doe de test

Houd zeker deze dubbele balanstest in uw achterhoofd als u geld vanuit uw besloten vennootschap of coöperatieve vennootschap wil overbrengen naar uw privévermogen. Bij een naamloze vennootschap is enkel een netto-actieftest vereist. Bij de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CommV) is geen van beide nodig.

Wilt u graag meer weten over fiscale optimalisatie, download het e-book.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact
An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact
Bert Lutin

Bert Lutin

Partner Tax & Legal Services

Contact