Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Corona #HR

Mag ik de lichaamstemperatuur van mijn medewerkers meten bij het binnenkomen van het bedrijf?

woensdag 15/04/2020
Mag ik als werkgever de lichaamstemperatuur van mijn medewerkers meten

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers bij de uitvoering van hun werk. In dit kader moet hij een welzijnsbeleid voeren en heeft hij de verplichting om zoveel mogelijk risico's te voorkomen en te beperken wanneer deze zich toch voordoen. 

De besmetting van een werknemer met het Coronavirus is een situatie die een invloed kan uitoefenen op de gezondheid van de andere werknemers en waarvoor de werkgever, binnen de wettelijke grenzen, bepaalde maatregelen kan nemen

Een dergelijke maatregel zou erin kunnen bestaan de lichaamstemperatuur van de werknemers te laten meten alvorens zij het bedrijf binnenkomen. Het hebben van een verhoogde lichaamstemperatuur kan immers doen vermoeden dat een werknemer besmet is met het Coronavirus. 

Het toepassen van een temperatuuropname bij de werknemers kan slechts voor zover de volgende voorwaarden worden nageleefd: 

  • Het Comité voor preventie en bescherming op het werk wordt ingelicht over deze maatregel en geeft er, indien mogelijk, een advies over. 

  • De werknemers krijgen duidelijke informatie over de concrete, praktische uitvoering van deze maatregel. 

  • De temperatuuropname gaat niet gepaard met een bijkomende registratie of verwerking van persoonsgegevens. 

  • Deze maatregel wordt enkel toegepast gedurende de periode van verstrengde maatregelen in het kader van de Coronacrisis. 

  • Het invoeren van een temperatuuropname doet geen afbreuk aan de verplichting voor werkgevers om de nodige maatregelen te nemen om de naleving van de regels over afstand houden te respecteren. 

Ter bescherming van de andere werknemers kan de werkgever beslissen dat een werknemer, die blijkt een lichaamstemperatuur te hebben van meer dan 37,5 graden, het bedrijf niet mag betreden. Deze werknemer dient vervolgens telefonisch contact op te nemen met zijn huisarts om zijn gezondheidssituatie te laten opvolgen.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Director Tax & Legal

Contact