Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Werknemers #Extralegale Voordelen #Geschenkcheques

Welke cheques bestaan er?

donderdag 28/10/2021
Cheque please! Welke cheques bestaan er?

Als werkgever wil u graag werknemers belonen die extra hun best doen. U kan hiervoor enkele vormen van cheques aanbieden.

Maaltijdcheques

Een snel broodje, een uitgebreide lunch of boodschappen in de supermarkt. Per gewerkte dag kan u een maaltijdcheque toekennen met een nominale waarde van maximaal 8 euro. Uw tussenkomst als werkgever is voor maximaal 2 euro fiscaal aftrekbaar.

U kan tot maximaal 6,91 euro tussenkomen. De persoonlijke bijdrage van uw werknemer bedraagt minimaal 1,09 euro.

Ecocheques

Spaarlampen, een fiets, een herbruikbare duurzame koffiebeker. De lijst van ecologische producten en diensten is ondertussen behoorlijk uitgebreid.

U mag jaarlijks voor maximaal 250 euro ecocheques toekennen bij een voltijdse tewerkstelling. Voor uw vennootschap is een niet-aftrekbare ecocheque fiscaaltechnisch een verworpen uitgave.

Sport- en cultuurcheques

Een gezonde geest in een gezond lichaam, iets waar u als werkgever ongetwijfeld achter staat. Met een sport- en cultuurcheque spoort u uw medewerkers aan te sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten voor een totaalbedrag op jaarbasis van maximaal 100 euro per werknemer. Ze zijn niet aftrekbaar als beroepskosten.

Deze cheques zijn inwisselbaar voor een lidkaart of een abonnement, maar enkel bij erkende sportorganisaties en cultuuroperatoren die ze bewust aanvaarden.

Goed om te weten

Is aan de wettelijke voorwaarden voldaan, dan zijn maaltijd-, eco-, sport- en cultuurcheques voor uw werknemer sociaal en fiscaal vrijgesteld. Het recht erop moet (en is dat vaak) wel voorzien zijn in een sectorale of ondernemings-cao of u moet het voorzien in een individuele overeenkomst. Doet u dat niet, dan worden deze cheques aanzien als loon en zijn toch sociale zekerheidsbijdragen en belastingen verschuldigd.

There is no I in TEAM

Maaltijd-, eco-, geschenk-, sport- en cultuurcheques moet u aan al uw werknemers geven of aan een objectieve categorie van werknemers, zoals alle bedienden of alle interne medewerkers. U kan ze niet individueel toekennen.

Geschenkcheques

Als werkgever kan u geschenken in natura, in geld of onder de vorm van een waardebon, toekennen naar aanleiding van een speciale gelegenheid.

Om vrijgesteld te zijn van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen, moeten ze wel gelinkt zijn aan specifieke gebeurtenissen. U kan ze fiscaal aftrekken als aan de wettelijke voorwaarden voldaan is.

  • Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar
    Maximaal 40 euro per werknemer per jaar, vermeerderd met 40 euro per jaar voor elk kind ten laste van uw werknemer.
  • Eervolle onderscheiding
    Maximaal 120 euro per jaar per werknemer.
  • Pensionering
    40 euro per anciënniteitsjaar met een minimum van 120 euro en een maximale waarde van 1.000 euro (voor RSZ).

Beter een pensioencheque dan een gouden horloge

Een geschenkcheque is een interessant alternatief voor een afscheidspremie als een van uw mensen met pensioen gaat.

Cheque please

Consumptiecheques

Met de coronacrisis werd een nieuwe cheque in het leven geroepen: de consumptiecheque. Hij kon enkel besteed worden aan horeca, cultuur en sport, maar niet om bijvoorbeeld cinematickets of sportkledij te kopen.

Deze cheque is vrij van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen en is aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

U moest de consumptiecheque toekennen voor 31 december 2020, maar uw werknemers hebben tot 31 december 2021 de tijd om hem te spenderen. Het maximale bedrag is 300 euro.

Consumptiecheques 2.0

Ondernemingen die goede resultaten behaalden tijdens de coronacrisis kunnen sinds 1 augustus 2021 een coronacheque aan hun medewerkers geven van maximaal 500 euro netto. Deze cheque kan ook besteed worden in kleinhandel of in de supermarkt.

U kan deze consumptiecheques nog tot 31 december 2021 bestellen en ze zijn bruikbaar tot 31 december 2022. Ook deze versie is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen. Als werkgever bent u wel een bijzondere werkgeversbijdrage verschuldigd van 16,5%.

Wilt u graag meer weten over alternatief verlonen, download het gratis e-book.

Neem contact op met één van onze experten

Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Director Tax & Legal

Contact
Murielle Vlaisloir

Murielle Vlaisloir

Associate Tax & Legal Services

Contact