Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Werknemers #Overloon #Inhaalrust

Kent u het voordeel van vrijwillige overuren?

donderdag 28/10/2021
Kent u het voordeel van vrijwillige overuren

Als uw werknemer meer uren werkt dan de wekelijkse arbeidsduur, gelden strikte regels voor overloon en inhaalrust.

De regel

Elke overschrijding van de wekelijkse arbeidsduur moet gecompenseerd worden met inhaalrust zodat de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur gerespecteerd wordt. Op dat overloon en die inhaalrust moeten sociale zekerheidsbijdragen en belastingen betaald worden.

De uitzondering

Voor bepaalde overuren geldt een gunstige regeling waardoor minder of zelfs geen belastingen en RSZ verschuldigd zijn. Dit type overuren kan daarom een manier zijn om aan loonoptimalisatie te doen.

Fiscaal gunstige overurenregeling

Voor de eerste 180 overuren per jaar per werknemer die gepresteerd worden vanwege een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzakelijkheid, geldt een fiscale korting. Zowel u als uw werknemer genieten van een vermindering van de bedrijfsvoorheffing.

Vrijwillige overuren

Het systeem van de vrijwillige overuren werd ingevoerd in 2017. Op basis van deze regelgeving kan 11 uw werknemer 120 overuren op jaarbasis presteren zonder dat er sprake moet zijn van een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzakelijkheid.

Het volstaat dat u een schriftelijke overeenkomst afsluit met uw medewerker waarin hij of zij zich vrijwillig kandidaat stelt om bijkomende uren te presteren. Deze overeenkomst mag u voor maximaal 6 maanden afsluiten, maar kan wel verlengd worden.

Deze vrijwillige overuren geven geen recht op inhaalrust, maar wel op overloon. U moet deze vrijwillige overuren uitbetalen aan 150%, of aan 200% op zon- en feestdagen.

Sociaal en fiscaal gunstige vrijwillige overuren

Tijdens de coronacrisis werd het aantal vrijwillige overuren opgetrokken tot 220. 120 daarvan waren volledig vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. Van deze mogelijkheid kon wel enkel gebruik gemaakt worden in de cruciale sectoren en tot 30 september 2021.

Nieuw! 100% rendement

In het recente interprofessioneel akkoord werd de maatregel van de sociaal en fiscaal gunstige vrijwillige overuren uitgebreid. De verhoging tot 220 overuren is verlengd tot eind 2022 en geldt voortaan voor alle sectoren. Voor 120 uren daarvan is het brutobedrag gelijk aan het nettobedrag.

Op deze 120 vrijwillige overuren is geen overloon verschuldigd, ze moeten niet aangerekend worden op de arbeidsduur van de werknemer en het rendement van deze overuren is gelijk aan 100%.

Deze nieuwe maatregel biedt de mogelijkheid om enkel de werknemers die zich extra willen inspannen voor een bepaald project een bijkomende vergoeding toe te kennen aan een sociaal en fiscaal gunstig tarief.

Wilt u graag meer weten over alternatief verlonen, download het gratis e-book.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Director Tax & Legal

Contact
Murielle Vlaisloir

Murielle Vlaisloir

Associate Tax & Legal Services

Contact