Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR-Legal #Werknemers #Premie

Is uw loonbonusplan voor dit jaar al uitgewerkt?

dinsdag 23/03/2021
Business persons around the office building

Sluit u jaarlijks een loonbonusplan af? Veel ondernemingen doen dat. Het is een mooie incentive. De bonus is sociaal en fiscaal interessant voor zowel uw werknemers, als voor uw onderneming.

Goed om te weten is dat de procedure voor een plan voor een kalenderjaar afgerond moet zijn voor eind april en dat deze bovendien voortaan digitaal verloopt.

Wat houdt een bonus cao nr. 90 in?

Via de cao nr. 90 hebt u als werkgever de mogelijkheid om een sociaal en fiscaal gunstige bonus toe te kennen aan uw werknemers. Dat stimuleert hen om een bepaalde doelstelling te bereiken die eveneens lucratief is voor uw onderneming. Een win-win situatie dus.

Collectieve doelstelling

Het verkrijgen van zo’n loonbonus is gebonden aan het behalen van collectieve doelstellingen. U kunt deze regeling dus niet gebruiken om individuele werknemers te belonen.

Gunstige sociale en fiscale behandeling

Voordeel van de loonbonus is dat tot het grensbedrag van 3.447 euro per jaar (bedrag in 2021) de bonus een gunstige sociale en fiscale behandeling kent. U betaalt er als werkgever een bijzondere werkgeversbijdrage van 33% op en uw werknemer een solidariteitsbijdrage van 13,07%. Voor uw werknemer is de bonus voor het overige volledig vrijgesteld van belastingen. Het rendement ten opzichte van een ‘normale’ bonus is dus een pak hoger.

Specifieke procedure

Het bonusplan moet ingevoerd worden via een specifieke procedure. In ondernemingen met een vakbondsafvaardiging moet dat verplicht gebeuren via een ondernemingscao. Heeft uw onderneming geen vakbondsafvaardiging, dan kunt u het bonusplan opnemen in een toetredingsakte. U kiest als werkgever in dat geval via welke optie u het bonussysteem invoert.

Let op de timing voor uw loonbonusplan

Belangrijk in de procedure is dat u de ondernemingscao of de toetredingsakte moet neerleggen bij de griffie van de FOD WASO vooraleer een derde van de in het plan bepaalde referteperiode verstreken is.

Vaak word een bonusplan per kalenderjaar afgesloten. Dat betekent dat u het ten laatste eind april moet neerleggen.

Hoewel de referteperiode vaak een kalenderjaar is, kan een kortere periode gerust ook. De minimumperiode bedraagt 3 maanden. U kunt dus eventueel nog afwachten tot uw activiteiten herstarten of de economie opleeft. De loonbonus kan voor 2021 net zo goed lopen van bijvoorbeeld 1 juli tot 31 december.

Ook goed om te weten is dat een kortere referteperiode geen enkele impact heeft op de hoogte van de bonus. Ook al heeft het bonusplan een referteperiode van slechts 6 maanden, toch kan 100% van de maximale loonbonus toegekend worden.

Dien uw loonbonusplan digitaal in

Bonusplannen die worden ingevoerd via een toetredingsakte, kunnen sinds vorig jaar online ingediend worden via bonusplannen.be. U kunt de toetredingsakte nog steeds op papier neerleggen, maar dan is de doorlooptijd langer.

  • Via de online toepassing vult u de verschillende clausules uit de toetredingsakte digitaal in. U krijgt meteen een melding wanneer niet alle verplichte bepalingen werden ingevuld. Zo vermijdt u vormfouten.
  • Nadat alle verplichte vakken ingevuld zijn, kunt u de toetredingsakte als pdf downloaden.
  • Vervolgens volgt u verder de verplichte informatieprocedure. U moet de toetredingsakte gedurende een periode van 15 kalenderdagen ter beschikking stellen van uw werknemers voor eventuele opmerkingen. Zij kunnen die ook rechtstreeks doorgeven aan de sociale inspectie.
  • Worden tijdens die 15 dagen geen opmerkingen geformuleerd, dan kunt u de toetredingsakte neerleggen bij de griffie van de Dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen bij de FOD WASO. Dat gebeurt via de online toepassing trouwens automatisch door de digitale ondertekening van de toetredingsakte. U hoeft de ondertekende versie van de toetredingsakte dus niet langer aangetekend te verzenden of ze persoonlijk te overhandigen aan de FOD WASO.
  • Nog een voordeel van deze digitalisering, is dat u de concrete stand van uw dossier kunt opvolgen. U krijgt een bericht als het bonusplan wordt neergelegd, als het ontvankelijk verklaard wordt, als het plan werd goedgekeurd of als er geen beslissing genomen werd.

Toch papier

Als de vertegenwoordiger van de onderneming geen Belgische e-ID heeft, is de online toepassing niet beschikbaar, en moet alles toch op papier verlopen.

De online applicatie staat ook enkel open voor toetredingsaktes. Bonusplannen via collectieve arbeidsovereenkomst kunnen op dit moment nog niet elektronisch neergelegd worden.

Bent u overtuigd van de meerwaarde van een goed opgesteld bonusplan, maar zit u met vragen over de uitwerking? Aarzel dan niet om HR Legal te contacteren. Wij begeleiden u graag bij het uitwerken van het bonusplan en de opvolging van de correcte procedure.

Een bonus is niet uw enige optie om uw werknemers iets extra te geven. Ontdek nog meer mogelijkheden om uw werknemers te motiveren.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Director Tax & Legal

Contact