Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR-Legal

Mis uw laatste kans niet om een loonbonus in te voeren

maandag 25/09/2023

Veel ondernemingen sluiten jaarlijks een bonus cao 90 of loonbonus af. Voerde u zo’n bonus dit jaar nog niet in? Dan kan u dat alsnog doen voor het laatste kwartaal van 2023. Maar dan moet u wel snel in actie schieten.

Voordelen van een loonbonus of bonus cao 90

Een loonbonus kent een gunstige sociale en fiscale behandeling tot een maximaal grensbedrag van 3.948 euro. De RSZ beschouwt deze bonus niet als loon, maar uw werknemer is wel een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd. Daarnaast betaalt u als werkgever een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33% op het effectief toegekende bonusbedrag. De toegekende bonus komt niet in aanmerking voor de berekening van vakantiegeld, gewaarborgd loon of een mogelijke opzeggingsvergoeding.

Voor het overige is de toegekende loonbonus volledig vrijgesteld van belastingen. Het rendement van deze bonus vergeleken met een ‘normale’ bonus is dus een stuk hoger. U kan in 2023 een brutobonus van maximaal 3.948 euro per werknemer toekennen, waarvan uw werknemer een nettobedrag van 3.434 euro ontvangt. De kosten van de loonbonus zij bovendien voor u als werkgever volledig fiscaal aftrekbaar.

Een loonbonusplan is dus een interessante manier om uw medewerkers extra te belonen voor hun inzet, inspanningen en flexibiliteit. Lees meer over de voorwaarden en de manier waarop u zo’n plan dit jaar nog kan invoeren.

Deadline invoering loonbonusplan

Voerde uw onderneming dit jaar nog geen bonusplan in, dan kan u dat nog altijd doen. De meeste referteperiodes vallen samen met een kalenderjaar, maar ook een kortere referteperiode van minstens 3 maanden is mogelijk. Dat betekent dat u op dit moment nog een plan kan invoeren voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2023.

Let er wel op dat dit plan uiterlijk op 31 oktober 2023 ingediend moet worden. De ondernemings-cao of toetredingsakte moet namelijk neergelegd worden bij de griffie van de FOD WASO vooraleer een derde van de referteperiode is verstreken.

Geen impact op maximaal bedrag

De kortere periode van drie maanden heeft geen enkele impact op de hoogte van de toe te kennen bonus. Bij het behalen van de doelstellingen mag u nog altijd het volledige bonusbedrag van 3.948 euro per werknemer toekennen.

Neem gerust contact met ons op als u begeleiding wenst bij de opmaak en de invoering van een bonusplan.

Neem contact op met één van onze experten

Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Partner Tax & Legal Services

Contact
Kimberly Goethals

Kimberly Goethals

Associate Tax & Legal Services

Contact