Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR-Legal #Sociale Verkiezingen

Sociale verkiezingen: dag X nadert!

donderdag 25/01/2024

In 2024 zijn het sociale verkiezingen. De procedure is strikt. De eerste kennisgeving zijn intussen gebeurd en de voorprocedure loopt ten einde. De volgende belangrijke mijlpaal is dag X. Die dag start de eigenlijke verkiezingsprocedure. Voor deze editie 2024 valt dag X tussen 13 en 26 februari 2024.

Wat moet er gebeuren op dag X?

Organiseert u sociale verkiezingen in uw onderneming, dan moet u op dag X berichten meedelen over 7 punten.

  1. Het aantal mandaten en de verdeling
  2. Verkiezingsdatum en uurregeling
  3. De verantwoordelijke voor verzending van de oproepingsbrieven
  4. De verkiezingskalender
  5. De lijst van het leidinggevend personeel
  6. De lijst van het kaderpersoneel
  7. Voorlopige kiezerslijsten

Het aantal mandaten en de verdeling

Het aantal mandaten is afhankelijk van het aantal werknemers dat op dag X verbonden is met uw onderneming door een arbeids- of leerovereenkomst. U moet ook de uitzendkrachten meetellen die op dag X tewerkgesteld zijn in uw onderneming. U bekijkt dus het best of in uw specifieke geval het meerekenen van uitzendkrachten een verschil maakt in de berekening van het aantal mandaten. Een personeelsbestand van 485 werknemers verhoogd met twintig uitzendkrachten geeft bv. aanleiding tot acht i.p.v. zes mandaten.

Verkiezingsdatum en uurregeling

Welke openingsuren voorziet u voor het stembureau? Houd er rekening mee dat al uw werknemers de mogelijkheid moeten krijgen om te stemmen binnen deze uren. Als u elektronisch wilt laten stemmen, moet u dat ook in dit bericht meedelen.

Verantwoordelijke verzending oproepingsbrieven en verkiezingskalender

U moet de verkiezingskalender en de verantwoordelijke voor de verzending van de oproepingsbrieven meedelen. In de praktijk is dat vaak iemand van uw HR-afdeling.

Lijst leidinggevend en kaderpersoneel

Op dag X deelt de ondernemingsraad of het comité of, bij ontstentenis ervan, u als werkgever de lijst mee van de leden van het leidinggevend personeel en de kaderleden met de vermelding van de benaming en de inhoud van hun functies, of de plaats waar ze die info kunnen raadplegen.

Welke functies uitgeoefend worden door het leidinggevend personeel en welke door de kaderleden, werd al in eerder stadium van de procedure beslist. Die lijst van personen was toen louter informatief. In dit stadium staan de namen echter centraal en moet u voor iedere persoon meedelen welke functie hij of zij uitoefent.

Voorlopige kiezerslijsten

De voorlopige kiezerslijsten bevatten de namen van alle werknemers en uitzendkrachten die stemgerechtigd zijn. Uitzendkrachten zijn stemgerechtigd als ze 32 arbeidsdagen gewerkt hebben in de periode van 1 november 2023 tot en met 31 januari 2024.

Vraag dus zeker tijdig de gegevens op van uw uitzendkrachten bij het uitzendkantoor. Op uw vraag als werkgever moeten zij u binnen de 5 kalenderdagen alle relevante gegevens bezorgen.

De voorlopige kiezerslijsten moet u niet noodzakelijk aanplakken. U kan ze ook ter beschikking stellen op een plaats waar uw werknemers ze kunnen raadplegen zoals op de personeelsdienst.

We hebben alle info en ons aanbod over sociale verkiezingen gebundeld op een overzichtelijke pagina.

Hebt u nog vragen over de sociale verkiezingen? HR Legal adviseert u met plezier. Neem zeker contact op, we maken graag tijd voor u.

Neem contact op met één van onze experten

Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Partner Tax & Legal Services

Contact