Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Consumptiecheque #Corona

Coronapremie 2.0 als extraatje voor uw werknemers

maandag 27/09/2021

Sinds 1 augustus 2021 kan u een Coronapremie toekennen aan uw werknemers als uw bedrijf ondanks de Coronacrisis goede resultaten behaalde in 2021. Deze premie kan u toekennen bovenop de loonmarge van 0,4%.

Wat zijn goede resultaten?

De voorwaarde om een Coronapremie toe te kennen, is dat uw onderneming in 2021 ‘goede resultaten’ behaalde. De wet verduidelijkt dat begrip echter niet en dus is het nog onduidelijk wat daar precies mee bedoeld wordt.

Het sociaal overleg zal dat begrip moeten invullen. De kans is reëel dat in bepaalde sectoren de Coronapremie verplicht wordt als een onderneming aan bepaalde voorwaarden (lees: resultaten) voldoet. Na de sectorale onderhandelingen dit najaar, verwachten we daar meer duidelijkheid over.

Momenteel zijn er nog geen cao’s afgesloten die de Coronapremie opleggen. We zien ze wel al een aantal keren voorkomen in de eisenbundel van de vakbonden. In het protocolakkoord voor de verhuissector (PC 140.05) werd alvast de toekenning van een Coronapremie van minstens 125 euro opgenomen. Maar ook hier is het nog wachten op een duidelijke cao.

Coronapremie in de vorm van consumptiecheques

De Coronapremie neemt de vorm aan van een consumptiecheque op naam van de werknemer. Het is in feite de opvolger van de consumptiecheques die u als werkgever ook in 2020 kon toekennen aan uw werknemers.

Met de invoering van de Coronapremie 2.0 kunnen de cheques wel aan meer zaken besteed worden. Uw werknemers kunnen ze bij meer handelaars gebruiken. Bijvoorbeeld om naar de kapper te gaan, een rijles te volgen of een schoonheidsbehandeling te betalen.

Belangrijke data

Gezien de beperkte geldigheidsduur van de cheques moet u rekening houden met twee data:

  • U kan als werkgever de cheques slechts toekennen aan uw werknemers tot 31 december 2021.
  • Uw werknemers kunnen de cheques slechts besteden tot 31 december 2022.

Welk bedrag kan u toekennen?

U kan maximaal 500 euro per werknemer toekennen onder het stelsel van de Coronapremie. Het toegekende bedrag wordt zowel fiscaal als sociaal gunstig behandeld.

De Coronapremie is:

  • vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen;
  • vrijgesteld van inkomstenbelasting;
  • aftrekbaar als beroepskosten;
  • Er is enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5% op verschuldigd.

Een consumptiecheque van 500 euro kost u als werkgever dus 582,50 euro. Voor uw werknemer levert de cheque een netto voordeel op van 500 euro.

U mag de premie uiteraard niet toekennen ter vervanging van een bestaand loonvoordeel.

Aan wie kan u de Coronapremie toekennen?

Het is niet mogelijk om de Coronapremie individueel toe te kennen. U kent ze ofwel toe aan al uw werknemers of aan een objectief bepaalde groep. Wanneer u de cheque aan een bepaalde groep toekent, mag u bij de afbakening van de groep uiteraard niet discrimineren.

Hoe kent u de Coronapremie toe?

Behaalde uw onderneming goede resultaten, dan kiest u zelf of u de Coronapremie toekent aan uw werknemers. Deze vrijheid kan uiteraard beperkt worden indien de toekenning op sectoraal niveau geregeld wordt.

In principe kent u de premie toe op basis van een sectorale cao of via een cao op ondernemingsvlak. Is er geen syndicale delegatie aanwezig binnen uw onderneming, dan kent u ze toe via een individuele schriftelijke overeenkomst. Dat is eveneens het geval indien u de premie wil toekennen aan een personeelscategorie waarvoor u gewoonlijk geen cao’s sluit.

Meteen invoeren of toch nog even wachten?

Zelfs indien u ervan overtuigd bent dat u de Coronapremie wil toekennen, kan het aangewezen zijn daar nog even mee te wachten.

Zoals we hierboven aangaven, zal de Coronapremie allicht deel uitmaken van de lopende sectorale onderhandelingen. Sectorale cao’s kunnen zo een bepaalde hoogte voor de premie vastleggen, of het begrip ‘goede resultaten’ op een bepaalde manier invullen. Bovendien kan uw sector de toekenning van een ander voordeel naar voor schuiven, waardoor u naast de al toegekende Coronapremie nog een ander voordeel aan uw werknemers moet toekennen.

Even wachten kan onaangename verrassingen voorkomen. Al mag u ook niet te lang wachten, want de deadline voor de toekenning van de Coronapremie is 31 december 2021.

Aarzel niet om HR Legal te contacteren indien u meer informatie wenst over de Coronapremie of hulp nodig heeft bij de toekenning ervan binnen uw onderneming.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Director Tax & Legal

Contact