Overslaan en naar de inhoud gaan

Arbeidsmarktgerichte
opleidingsincentives voor werkenden

HR LEGAL bannerafbeelding

Om de opleidingsinspanningen aan werknemers financieel te ondersteunen beschikt de overheid over 2 interessante instrumenten.

 • Sectorfonds
 • Vlaams opleidingsverlof (VOV)

SECTORFONDS

Sectorfondsen worden paritair beheerd door de sociale partners. 

🕒

 • Meestal retroactief, op voorwaarde dat er een opleidingsplan werd ingediend.

 • Het globale doel van de sectorfondsen is het mee mogelijk maken dat er binnen de betreffende sector voldoende en goed geschoolde werknemers werkzaam zijn. 
 • Sectorfondsen hebben onder meer als opdracht vormings- en tewerkstellingsactiviteiten te organiseren of te ondersteunen ten voordele van de werknemers van deze sector, waaronder de risicogroepen.

Afhankelijk van het sectorfonds kan dit onder meer zijn; 

 • Een gratis opleidingsaanbod zijn voor werknemers 
 • Opleidingspremies voor werkgevers met betrekking tot betalende opleidingen 
 • Gedeeltelijk / volledige tussenkomst in HR adviezen, enz .... 

VLAAMS OPLEIDINGSVERLOF (VOV)

🕒

Ten laatste 3 maanden na de start van opleiding moet de werkgever de terugbetaling aanvragen via het WSE-loket van het Departement Werk en Sociale Economie. 

 • Werknemers die minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector in Vlaanderen hebben het recht om bepaalde opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun, in het kader van het systeem 'Vlaams Opleidingsverlof". 
 • De Vlaamse overheid (Departement Werk en Sociale Economie) vergoedt deze opgenomen uren aan de werkgever onder bepaalde voorwaarden (vb. opleiding erkend in de opleidingsdatabank of loopbaangerichte opleiding in loopbaancentrum). 
 • Voor elke werknemer wordt er per schooljaar maximum 125 uren Vlaams opleidingsverlof voorzien. 

 • € 21.30 per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof 

Neem contact op met één van onze experten

Katrien

Katrien Declercq

Manager

Contact