Overslaan en naar de inhoud gaan

Europa WSE

coverfoto e-book_Sociale Verkiezingen 2024

Europa WSE, het subsidieagentschap dat voorheen gekend was als ESF, moedigt ondernemingen aan om thema’s rond werkbaar werk en inclusiviteit op te nemen binnen de bedrijfscultuur.

Werkbaarheidscheque (Verlengd tot eind 2023!)

Knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart brengen:  
 • een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen;
 • en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting;
 • begeleiding kan ook inhouden:
  • rapporteren over de werkbaarheid;
  • opstellen van een werkbaarheidsplan, toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten opgenomen in dit plan;
  • monitoring en opvolging van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk;
  • uitwerken van een telewerkbeleid.
Begeleiding/opleiding aankopen voor: 
 • aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers
 • competentieversterking die noodzakelijk is om werkbaar te kunnen werken
 • Aanpak van een beleid rond het psychisch welbevinden en/of de mentale veerkracht/energie van werknemers (en werkgevers).

 • Steunpercentage: 60%;
 • Steunplafond: € 10.000 per onderneming.

Focusprogramma Europa WSE

 • Sterke, inclusieve arbeidsmarkt waar geïnvesteerd wordt in meer mensen aan de slag krijgen en houden. 
 • Centraal: 
  - Intersectorale en lokale partnerschappen 
  - Verbinding

 • Lerende organisatie 
 • Competentieversterking en levenslang leren in intersectorale partnerschappen 
 • Vierde pijler = inburgering 
 • Leerecosystemen 
 • Inclusief ondernemen
 • Detentie - netwerkvorming voor hulp- en dienstverlening 
 • Lokale partnerschappen kwetsbare groepen 

Neem contact op met één van onze experten

Katrien

Katrien Declercq

Manager

Contact