Overslaan en naar de inhoud gaan
#Subsidie Advies #Subsidies

Call groene stroom: Investeringssteun zonnepanelen en windturbines

donderdag 02/12/2021
Investeringssteun voor zonnepanelen en windturbines

Via de 'Call groene stroom' van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) kunnen investeerders voor nieuwe zonnepanelen (PV-installaties met omvormervermogen van 40kW t.e.m. 2MW) en nieuwe windturbines op land (turbinevermogen van 10kW t.e.m. 300kW) een subsidie verkrijgen.

Wie?

Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen steun aanvragen. Alle ondernemingen met een economische activiteit ongeacht de rechtsvorm komen in aanmerking (ook onderzoeksorganisaties, overheidsdiensten, etc. komen in aanmerking).

Opgelet: niet voor ondernemingen met activiteiten die niet-economisch van aard zijn.

Waarvoor?

Er kan steun worden aangevraagd voor de investerings- en installatiekosten van middelgrote PV-installaties (maximaal AC-omvormervermogen 40kW t.e.m. 2MW) en van kleine en middelgrote windturbines (bruto nominaal turbinevermogen 10kW t.e.m. 300kW). (enkel voor nieuwe installaties waaraan geen groenstroomcertificaten zijn toegekend).

Er zijn twee projectgroepen:

  • groep 1: Overige PV-installaties>
  • groep 2: Drijvende PV-installaties, PV-installaties op 'marginale' (1) gronden, kleine en middelgrote windturbines

Niet voor:

  • exploitatiekosten en -baten, engineeringskosten en kosten vergunningsaanvragen
  • uitgaven die dateren na de beslissingsdatum tot toekenning
  • het deel van het vermogen van de installatie om te voldoen aan de eisen van EPB

Subsidie?

De toegekende investeringssteun is gelijk aan de gevraagde steun op basis van het bod van de steunaanvrager. Het uit te brengen bod (€/MWh) is gelijk aan de gevraagde investeringssteun (€) gedeeld door de verwachte energieopbrengst (MWh) over de levensduur (2).

Het bod mag niet hoger zijn dan:

  • € 22/MWh voor overige PV-installaties en PV op marginale gronden
  • € 33/MWh voor drijvende PV-installaties
  • € 74/MWh voor kleine en middelgrote windturbines

De steun is maximaal 100% van de in aanmerking komende kosten. De maximum in aanmerking komende kosten per kWp (zon) zijn 1.030/kW (40-250 kW), €858/kW (250-750kW) en €696/kW (750kW-2MW) voor overige PV-installaties en €1.150/kW voor drijvende PV-installatiesen. De kosten per kWe (wind) zijn €3.300/kW voor kleine en middelgrote windturbines.

Totaal beschikbaar budget voor de oproep bedraagt € 5.000.000 (€4.500.000 voor PV en €500.000 voor windenergie).

Aanvraagprocedure?

De aanvraag moet online worden ingediend via het energieportaal van de Vlaamse overheid vanaf 1 december tot ten laatste 14 december (16u).

Het bod is de verhouding tussen de gevraagde investeringssteun en de verwachte energieproductie van de installatie. Het laagste bod wordt het best gerangschikt. Het beschikbare groepsbudget wordt verdeeld over de best gerangschikte projecten tot het budget op is.

Twee maanden na de het sluiten van de oproep volgt de betekening van de beslissing. Hierna zijn enkel onomkeerbaar contractuele verbintenissen toegelaten.

Voor een geselecteerd project dient een bankwaarborg van 7,5% van het steunbedrag gesteld worden met een minimum van € 2.000, en dit binnen de 30 dagen na betekening van de steuntoezegging. Wanneer er geen bewijs binnen de termijn is afgeleverd wordt de aanvrager uitgesloten van calls voor drie jaar (vanaf betekening).

De installaties dienen ten laatste 18 maanden voor zonenergie en 24 maanden voor windenergie na datum van betekening in dienst genomen te zijn.

1 Marginale gronden zijn bermen en gesloten stortgebieden niet bestemd als natuur- of landbouwgebied.

2 De levensduur is 20 jaar voor de PV-installaties en 10 jaar voor de windturbines.

En nu?

Wij ondersteunen u graag bij de uitwerking van de projectaanvraag. Neem gerust contact op met Sonja Vancrayenest om de opportuniteit voor u te analyseren.

Neem contact op met één van onze experten

Sonja Vancrayenest.jpg

Sonja Vancrayenest

Managing Partner Moore Grants & Incentives

Contact