Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw-advies #Btw

Welke btw-wijzigingen komen er op ons af in 2022?

dinsdag 04/01/2022

Op btw-vlak brengt 2022 heel wat wijzigingen met zich mee. Hieronder overlopen we de grote en kleine nieuwigheden die van kracht worden.

Btw-vrijstelling voor medische prestaties aangepast

De Belgische btw-administratie gaf traditioneel een ruim materieel toepassingsgebied aan de vrijstelling voor medische prestaties. Ze beperkte die vrijstelling wel tot gereglementeerde medische beroepen. Naar aanleiding van diverse veroordelingen door het Hof van Justitie paste de wetgever de medische vrijstelling aan. De nieuwe wettekst is in werking getreden op 1 januari 2022. Op 20 december publiceerde de btw-administratie een circulaire waarin de nieuwe regeling besproken en vooral verduidelijkt wordt. Lees hier een bespreking van die circulaire.

Btw-vrijstelling voor vervoersdiensten bij uitvoer aangepast

De Belgische administratie gaf gehoor aan de vraag van de Europese Commissie om de uitspraak te implementeren van het Hof van Justitie in de zaak LC. Ze vaardigde een circulaire uit waarin de btw-vrijstelling voor vervoersdiensten gelinkt aan uitvoer enkel nog van toepassing is als die diensten verricht worden voor de afzender of de ontvanger van de uitgevoerde goederen. Transporteurs die het vervoer bij uitvoer in onderaanneming verrichten, kunnen zich dus niet langer op de btw-vrijstelling beroepen. Een uitgebreide bespreking van deze nieuwigheid vindt u hier.

Oorspronkelijk was de inwerkingtreding voorzien op 1 januari 2022. Een nieuwe circulaire gepubliceerd op 22 november 2021 stelde de inwerkingtreding uit tot 1 april 2022.

Renoveren aan 6%: niet langer attest, maar factuurvermelding

Om het 6% tarief te kunnen toepassen moeten aannemers al decennialang aan bouwheren een attest vragen. Dat attest bevestigt de ouderdom en de aanwending van de woning waaraan werken uitgevoerd worden. Een nieuw wetsontwerp voorziet vanaf 1 januari 2022 in een vervanging van die bijkomende administratieve verplichting door een specifieke vermelding op de factuur. Tijdens een overgangsperiode die loopt tot 30 juni 2022 kunnen aannemers wel nog gebruik maken van het attest.

De factuurvermelding luidt als volgt:

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat

(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minstens tien/vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,

(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en

(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer aan minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Dankzij deze factuurvermelding is de aannemer niet langer aansprakelijk voor de foutieve toepassing van het verlaagd tarief als de woning niet voldoet aan de ouderdomsvoorwaarde of het privégebruik. De afnemer heeft één maand de tijd om de vermelding op de factuur te betwisten.

Nieuwe voorwaarden ‘verschaffen van gemeubelde logies’

Het ‘verschaffen van gemeubelde logies’ is onderworpen aan 6% btw. Voor ‘onroerende verhuur’ geldt een vrijstelling. In een ruling oordeelde de fiscus dat studentenkoten die voldoende bijkomende diensten voorzien, kwalificeren als het ‘verschaffen van gemeubelde logies’. En daarop is een btw-tarief van 6% van toepassing.

Die ruling gaf aanleiding tot een aanpassing die normaal op 1 juli 2022 in werking treedt. Om als ‘verschaffen van gemeubelde logies’ te kwalificeren mag de duurtijd van het verblijf maximaal 3 maanden bedragen. Het mag niet gaan om een louter passieve verhuur. Er moet minstens 1 van de volgende diensten verricht worden: fysiek onthaal, het verstrekken en vervangen van huishoudlinnen bij een verblijf van meer dan een week of het dagelijks aanbieden van ontbijt.

Diverse wijzigingen

Naast bovenstaande wijzigingen met een grote impact, treden vanaf 2022 ook een paar kleinere wijzigingen in werking.

  • De levering van een haarprothese kan onder bepaalde voorwaarden aan het 6% tarief.
  • Forfaitaire btw-regelingen zullen gefaseerd uitdoven. In nieuwe dossiers bestaat vanaf 2022 de keuze voor forfaits niet meer. In bestaande dossiers wordt de forfaitaire btw-regeling pas vanaf 1 januari 2028 afgeschaft.

Op de planning?

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem kreeg groen licht van Europa voor de verlenging van de btw-verlaging voor afbraak en heropbouw. Deze relancemaatregel zou normaal tot 31 december 2022 lopen. Zowel op Vlaams als op federaal niveau was men echter voorstander van een verlenging van deze termijn.

Daarnaast heeft Europa ook de mogelijkheid gegeven om het verlaagd btw-tarief toe te passen voor (elektrische) fietsen. De btw-verlaging op de aankoop van een (elektrische) fiets werd in april van 2019 al unaniem aangenomen in de Kamercommissie Financiën. Het groen licht van Europa betekent dat dit wetsvoorstel binnenkort ook in de praktijk omgezet kan worden.

Ongetwijfeld volgen in de loop van 2022 nog andere btw-nieuwigheden. Maar op bovenstaande kan u zich alvast voorbereiden. Hebt u hier vragen over? Of wenst u advies over de manier waarop u deze nieuwigheden best implementeert? Aarzel zeker niet om contact op te nemen met ons btw-team. We helpen u met plezier.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact
Karolien Vanmeerhaeghe

Karolien Vanmeerhaeghe

Senior Manager Tax & legal services

Contact