Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Btw-advies #Autofiscaliteit #Btw

Ik ben een zelfstandige met een eenmanszaak, welke regels gelden voor mij?

vrijdag 26/03/2021
Ik ben een zelfstandige met een eenmanszaak, welke regels gelden voor mij?

In tegenstelling tot een vennootschap is een eenmanszaak niet belastbaar in de vennootschapsbelasting, maar wel in de personenbelasting. Toch hebt u de mogelijkheid om uw beroepskosten in te brengen en op die manier af te trekken van uw belastbare basis.

De kosten van een wagen die u geheel of gedeeltelijk voor de uitoefening van uw beroep gebruikt, zijn aftrekbaar voor zover ze betrekking hebben op het beroepsgebruik van uw wagen. Om dat beroepsgebruik te bepalen, moet u de autokosten omdelen volgens het aantal afgelegde beroepskilometers t.o.v. het totaal aantal gereden kilometers. 

Wat de aftrek van het beroepsmatige gedeelte van de kosten van bedrijfswagens betreft, bestond tot voor kort een afzonderlijke autofiscaliteit voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit via een eenmanszaak uitoefenen.

  • Tot en met 31 december 2017 waren alle beoogde beroepsmatige autokosten i.v.m. de beoogde voertuigen in de personenbelasting slechts aftrekbaar aan een vast percentage van 75%, ongeacht de CO²-uitstoot van het voertuig;
     
  • Met het oog op een groenere autofiscaliteit werd dit vanaf 1 januari 2018 gewijzigd en werd voor eenmanszaken een overgangsperiode ingevoerd voor autokosten gedragen tussen
    1 januari 2018 en 31 december 2019. Die hield in dat beroepsmatige autokosten in de personenbelasting belastbaar waren aan hetzelfde regime als in de vennootschapsbelasting, m.a.w. gelinkt aan de CO²-uitstoot van het betrokken voertuig. Wel werd in een afwijking voorzien dat het minimale aftrekpercentage niet lager mocht zijn dan 75% wanneer het gaat om wagens aangekocht vóór 1 januari 2018. Op die manier werd voor zelfstandigen het gebruik van milieuvriendelijke bedrijfswagens gestimuleerd door een hogere fiscale aftrek, maar konden de kosten van zeer vervuilende wagens aangekocht vóór 2018 nog steeds aan 75% worden afgetrokken;
     
  • Sinds 1 januari 2020 is de fiscale aftrekbaarheid van autokosten in de personenbelasting aangepast en zijn deze kosten voortaan slechts aftrekbaar zoals in de vennootschapsbelasting volgens de formule 120% - (0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO²/km). Het minimale aftrekpercentage van 75% voor wagens aangekocht vóór  1 januari 2018 blijft echter overeind (tenzij een CO² van 200 g/km of meer, dan altijd 40% aftrekbaar).

Goed om te weten

De regeling in de personenbelasting geldt sinds 1 januari 2020, terwijl dat bij vennootschappen slechts met ingang is van aanslagjaar 2021, verbonden aan belastbare tijdperken die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2020.

Privégebruik

De kosten verbonden aan zuivere privéverplaatsingen zijn fiscaal niet aftrekbaar. Hoewel het woon-werkverkeer als een privéverplaatsing beschouwd wordt, bestaat wel een forfaitaire kostenaftrek voor de afgelegde woon-werk kilometers. Als zelfstandige kan u per afgelegde woon-werkkilometer 0,15 euro inbrengen als aftrekbare beroepskosten.

Voordeel van alle aard

Aangezien de wagen die u als zelfstandige gebruikt voor uw privé- dan wel beroepsverplaatsingen uw eigen eigendom is en niet die van een vennootschap of een werkgever, is er geen sprake van een belastbaar voordeel van alle aard. Er wordt geen voertuig kosteloos ter beschikking gesteld voor persoonlijk gebruik.

Wilt u graag meer weten over autofiscaliteit, download het e-book.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact
An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact