Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Btw-advies #Autofiscaliteit #Btw

Ik ben een zelfstandige met een eenmanszaak, welke regels gelden voor mij?

woensdag 11/01/2023
Ik ben een zelfstandige met een eenmanszaak, welke regels gelden voor mij?

In tegenstelling tot een vennootschap is een eenmanszaak niet belastbaar in de vennootschapsbelasting, maar wel in de personenbelasting. Toch hebt u de mogelijkheid om uw beroepskosten in te brengen en op die manier af te trekken van uw belastbare basis.

Download e-book autofiscaliteit

Beroepsgebruik

De kosten van een wagen die u geheel of gedeeltelijk voor de uitoefening van uw beroep gebruikt, zijn aftrekbaar voor zover ze betrekking hebben op het beroepsgebruik van uw wagen. Om dat beroepsgebruik te bepalen, moet u de autokosten omdelen volgens het aantal afgelegde beroepskilometers t.o.v. het totaal aantal gereden kilometers.

Wat de aftrek van het beroepsmatige gedeelte van de kosten van bedrijfswagens betreft, bestond tot voor kort een afzonderlijke autofiscaliteit voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit via een eenmanszaak uitoefenen.

  • Sinds 1 januari 2020 is de fiscale aftrekbaarheid van autokosten in de personenbelasting aangepast en zijn deze kosten voortaan slechts aftrekbaar zoals in de vennootschapsbelasting volgens de formule 120% - (0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO2/km). Wel blijft er in de personenbelasting een minimaal aftrekpercentage van 75% bestaan voor wagens aangekocht vóór 1 januari 2018 (tenzij een CO2 van 200 g/km of meer, dan altijd 40% aftrekbaar).

Versnelling groene mobiliteit

De fiscale aftrekbaarheid van autokosten, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting, wordt drastisch hervormd met het oog op een versnelde omschakeling naar een emissievrije mobiliteit. Daarnaast worden er fiscale incentives ingevoerd om deze omschakeling te kunnen realiseren. Ook die zijn zowel van toepassing in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

Privégebruik

De kosten verbonden aan zuivere privéverplaatsingen zijn fiscaal niet aftrekbaar. Hoewel het woon-werkverkeer als een privéverplaatsing beschouwd wordt, bestaat wel een forfaitaire kostenaftrek voor de afgelegde woon-werk kilometers. Als zelfstandige kan u per afgelegde woon-werkkilometer 0,15 euro inbrengen als aftrekbare beroepskosten.

Nieuw!

Vanaf 2026 (aanslagjaar 2027) kan die aftrek enkel nog voor emissievrije wagens of voor niet-emissievrije wagens die onder een van de twee overgangsregelingen vallen: grandfathering of uitdoofscenario.

Voordeel van alle aard

Aangezien de wagen die u als zelfstandige gebruikt voor uw privé- dan wel beroepsverplaatsingen uw eigen eigendom is en niet die van een vennootschap of een werkgever, is er geen sprake van een belastbaar voordeel van alle aard. Er wordt geen voertuig kosteloos ter beschikking gesteld voor persoonlijk gebruik.

Wilt u graag meer weten over autofiscaliteit? Download dan gratis ons e-book.

Neem contact op met één van onze experten

An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact
Dimitri Lemeire

Dimitri Lemaire

Director Tax & Legal Services

Contact
Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact