Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Sociale Verkiezingen

Wat gebeurt er na de Sociale Verkiezingen?

donderdag 09/02/2023
Werking sociale verkiezingen

Na de dag van de sociale verkiezingen is het duidelijk wie deel zal uitmaken van de ondernemingsraad en/of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) binnen de onderneming. De werking van de overlegorganen kan starten of verdergezet worden. Wat nu?

Download het e-book Sociale Verkiezingen 2024

De installatievergadering organiseren

De eerste vergadering van de ondernemingsraad en/of het CPBW wordt gehouden uiterlijk binnen 45 dagen na de sociale verkiezingen. De voorzitter organiseert de vergaderingen. Voor een orgaan dat voor het eerst samengesteld moet worden, is er vanzelfsprekend nog geen voorzitter en neemt het ondernemingshoofd deze taak op zich.

Alle effectieve werknemersafgevaardigden en werkgeversafgevaardigden moeten op deze installatievergadering uitgenodigd worden. Het is niet verplicht om de plaatsvervangers uit te nodigen, maar voor de eerste vergadering is dat wel gebruikelijk.

Verloop van de eerste vergadering

Tijdens de startvergadering kunnen de werknemers- en werkgeversafgevaardigden kennismaken. De voorzitter en secretaris worden aangeduid.

Het overlegorgaan wordt voorgezeten door het ondernemingshoofd of door zijn gemachtigde voor het voorzitterschap. Als werkgever moet u iemand aanduiden die u kan vertegenwoordigen, verbinden en die namens u spreekt.

De secretaris van de ondernemingsraad behoort tot de werknemersafvaardiging en wordt door hen aangeduid. Het secretariaat van het CPBW wordt waargenomen door de Interne Dienst voor Preventie en bescherming op het werk. De preventieadviseur neemt dus de taak van secretaris op zich.

            Tip: Neem polshoogte

Doe tijdens deze vergadering eventueel al een eerste rondvraag naar te behandelen onderwerpen.

Huishoudelijk reglement

Bij een eerste oprichting moet een huishoudelijk reglement opgesteld worden. In dat huishoudelijk reglement staan de spelregels voor het optimaal functioneren van het overlegorgaan. Het moet duidelijk, efficiënt en zo eenvoudig mogelijk zijn. Het is een praktische handleiding voor een vlotte en correcte werking van het overlegorgaan.

In sommige paritaire comités zijn huishoudelijke modelreglementen opgesteld die als basis kunnen dienen. Bij de vernieuwing van de ondernemingsraad of het CPBW actualiseert u best het bestaande reglement.

Planning

De ondernemingsraad en/of het CPBW vergadert minstens één keer per maand op de datum en het uur dat het ondernemingshoofd vastlegt.

 

            Tip: Stel een vaste planning op

Stel tijdens de eerste vergadering al een planning op, zoals elke eerste maandag van de maand.

Arbeidstijd

Deelname aan de vergadering van de ondernemingsraad of het CPBW wordt als arbeidstijd beschouwd en zo vergoed, zelfs als de prestaties buiten de werkuren vallen. Ze worden echter niet beschouwd als overuren die aanleiding geven tot betaling van een toeslag.  

 

Neem contact op met één van onze experten

Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Partner Tax & Legal Services

Contact
Dylan Casaer

Dylan Casaer

Partner Tax & Legal Services

Contact