Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Sociale Verkiezingen

Sociale Verkiezingen: Wat als er geen kandidaten zijn?

donderdag 09/02/2023
Geen of onvoldoende kandidaten tijdens Sociale Verkiezingen

Bedrijven die de tewerkstellingsdrempel van 50 of 100 werknemers bereiken, dienen de procedure voor sociale verkiezingen te starten. In sommige situaties mag deze procedure geheel worden gestaakt en zullen er geen verkiezingen plaatsvinden. In andere gevallen moet het proces alleen doorgaan voor bepaalde groep werknemers en zal het gedeeltelijk worden stopgezet.

Download het e-book Sociale Verkiezingen 2024

Geen of onvoldoende kandidaten binnen de onderneming

Als op dag X + 35 geen enkele kandidatenlijst voorgedragen is door de representatieve werknemersorganisaties, dan stopt de procedure volledig en vinden er geen sociale verkiezingen plaats.

Er moet in dat geval geen ondernemingsraad of Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) opgericht worden, want die kunnen alleen geldig vergaderen als er minimaal twee werknemersvertegenwoordigers zijn.

Ook als voor de verschillende kiescolleges samen maar één kandidaat voorgedragen wordt, zijn er geen sociale verkiezingen en moet u geen ondernemingsraad of CPBW oprichten. Deze enige kandidaat geniet wel van ontslagbescherming als effectief verkozene.

Gedeeltelijke stopzetting

In twee gevallen wordt de verkiezingsprocedure gedeeltelijk stopgezet.

  1. Geen enkele kandidatenlijst werd ingediend voor één of meerdere werknemerscategorieën.
    De kiesprocedure wordt stopgezet voor deze werknemerscategorie.
    De kiesprocedure blijft wel lopen voor de andere werknemerscategorieën waarvoor wel een of meerdere lijsten neergelegd werden.

     
  2. Voor één of meerdere werknemerscategorieën werd slechts één kandidatenlijst ingediend door één enkele representatieve werknemersorganisatie of één enkele representatieve organisatie van kaderleden of één enkele groep van kaderleden,
    EN het aantal kandidaten voorgedragen op deze lijst is lager of gelijk is aan het aantal toe te kennen gewone mandaten.

Het aantal kandidaten wordt bekeken per kiescollege. Het komt vaak voor dat er voldoende kandidaten zijn voor het kiescollege van de arbeiders en niet voor dat van de bedienden. In dat geval wordt de procedure gedeeltelijk stopgezet voor de bedienden. De verkiezing van de vertegenwoordigers van de arbeiders gaat wel gewoon door.

Ook als slechts één vakbond een kandidatenlijst heeft ingediend met bijvoorbeeld vier kandidaten terwijl er vier mandaten te verdelen zijn, worden de verkiezingen stopgezet. Deze kandidaten zijn dan van rechtswege verkozen.

Geen kandidaten tijdens verkiezingsprocedure

Neem contact op met één van onze experten

Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Partner Tax & Legal Services

Contact
Dylan Casaer

Dylan Casaer

Partner Tax & Legal Services

Contact