Overslaan en naar de inhoud gaan
#Sociale Verkiezingen #HR Legal #Tax & Legal

Sociale Verkiezingen 2024: tel uw uitzendkrachten vanaf 1 april

maandag 27/03/2023

De volgende sociale verkiezingen vinden plaats in mei 2024, maar de voorbereidingen zijn al volop bezig. Zet uw onderneming naast vaste werknemers ook uitzendkrachten aan het werk tijdens het tweede kwartaal van 2023, dan moet u die meetellen voor de sociale verkiezingen.

Download het e-book Sociale Verkiezingen 2024

Welke ondernemingen moeten Sociale Verkiezingen organiseren in 2024?

De verplichting om sociale verkiezingen te organiseren in uw onderneming, hangt af van het gemiddelde personeelsbestand tijdens de referteperiode. Die loopt van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023.

  • Heeft uw onderneming een gemiddelde tewerkstelling van minstens 50 werknemers? Dan moet u sociale verkiezingen organiseren voor een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).
  • Stelt uw onderneming gemiddeld 100 werknemers te werk? Dan moet u ook sociale verkiezingen organiseren voor een ondernemingsraad.

Dat gemiddeld personeelsbestand berekent u door rekening te houden met alle personen die aan uw onderneming verbonden zijn door een arbeids- of leerovereenkomst. Tel ook de uitzendkrachten mee die u tijdens het tweede kwartaal van 2023 tewerkstelt.

Tel uw uitzendkrachten tijdens het tweede kwartaal van 2023

De uitzendkrachten tellen alleen mee in de telling gedurende het vierde kwartaal voorafgaand aan de dag van de sociale verkiezingen. Voor de volgende sociale verkiezingen is dat de periode van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2023.

Opgelet: uitzendkrachten die vaste werknemers vervangen van wie de arbeidsovereenkomst geschorst is, tellen niet mee. Dat is onder meer zo bij moederschapsrust, arbeidsongeschiktheid, tijdskrediet … In dat geval tellen de vaste werknemers zelf mee.

Register uitzendkrachten als bijlage

De telling van de uitzendkrachten is mogelijk via een bijlage bij het algemeen personeelsregister waarin u alle uitzendkrachten opneemt. Vermeld daarin chronologisch het inschrijvingsnummer, de naam en voornaam, de datum van het begin en einde van de terbeschikkingstelling, de gegevens van het uitzendkantoor en de wekelijkse arbeidsduur.

Deze verplichting geldt zelfs als het duidelijk is dat uw onderneming de drempels van gemiddeld 50 of 100 werknemers al of niet zal overschrijden.

De enige uitzondering op deze verplichting is er voor ondernemingen met een bestaande ondernemingsraad. Stelt de ondernemingsraad bij unanieme verklaring vast dat de drempel van 100 werknemers overschreden is, dan is de onderneming vrijgesteld van het bijhouden van de bijlage. Deze beslissing moet wel uiterlijk vóór 1 april 2023 genomen worden en opgenomen zijn in de notulen van de vergadering van de ondernemingsraad.

Hoe berekent u het aantal uitzendkrachten?

Deel het totaal van de kalenderdagen waarin de uitzendkracht in de loop van het tweede kwartaal van 2023 is ingeschreven door 92.

Bedraagt het uurrooster van een deeltijdse uitzendkracht minder dan 75% van een voltijds uurrooster? Dan moet u het totaal aantal kalenderdagen waarop de uitzendkracht is ingeschreven delen door twee.

Houd een bijlage bij van de uitzendkrachten die u te werk stelt tussen 1 april en 30 juni. U bent alleen van die verplichting vrijgesteld als uw bestaande ondernemingsraad vóór 1 april 2023 een unanieme verklaring opstelt.

Hebt u hier vragen over? Neem gerust contact op met het team van HR Legal.

Als u wenst kunnen we u bijstaan bij de organisatie van de Sociale Verkiezingen. Ontdek hier onze diverse formules.

Neem contact op met één van onze experten

Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Partner Tax & Legal Services

Contact
Mieke Vanden Poel

Mieke Vanden Poel

Senior Manager Tax & legal services

Contact