Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR-Legal #Werknemers #Sociale Verkiezingen

Sociale verkiezingen 2024 nog veraf. Of toch niet?

dinsdag 30/08/2022

De volgende sociale verkiezingen vinden pas plaats in mei 2024. Als u een personeelsbestand rond de 50 of 100 werknemers hebt, staat u daar best nu al even bij stil.

De verplichting om sociale verkiezingen te organiseren, geldt namelijk voor ondernemingen met minimaal 50 of 100 werknemers. De berekening van het aantal werknemers gebeurt echter niet op een specifiek moment, maar op basis van een gemiddeld aantal werknemers over een referteperiode van 1 jaar. En die start al op 1 oktober 2022.

Moet u sociale verkiezingen organiseren?

De verplichting om sociale verkiezingen te organiseren, is afhankelijk van uw personeelsbestand. Naargelang de grootte moet u sociale verkiezingen organiseren voor een of twee organen.

  • Ondernemingen met een gemiddelde tewerkstelling van minstens 50 werknemers moeten een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) oprichten.
  • Als uw bedrijf de kaap van 100 werknemers rondt, moet daarbovenop een ondernemingsraad verkozen worden.

Wat is een technische bedrijfseenheid?

Voor de sociale verkiezingen wordt uw onderneming bekeken op het niveau van een technische bedrijfseenheid (TBE). Dat begrip valt niet altijd samen met de juridische entiteit van de onderneming, zoals een nv, bv, vzw enz.

Drie situaties kunnen zich voordoen.

  1. De technische bedrijfseenheid en juridische entiteit vallen samen.
  2. De juridische entiteit bestaat uit verschillende technische bedrijfseenheden.
  3. Meerdere juridische entiteiten vormen samen een technische bedrijfseenheid.

Het type technische bedrijfseenheid (TBE) wordt vastgesteld op basis van economische en sociale criteria. De TBE wordt namelijk beschouwd als een deel van de onderneming met een zekere zelfstandigheid. Deze autonomie kan zich uiten in verschillen in taal, een aparte boekhouding, afstand, eigen personeelsbeleid, zelfstandig dagelijks bestuur, enz. Bij twijfel primeren altijd de sociale criteria.

Hoe wordt het gemiddeld personeelsbestand bepaald?

Het gemiddeld personeelsbestand bepaalt of een onderneming de grens van 50 of 100 werknemers heeft bereikt. Er wordt rekening gehouden met alle personen die aan uw onderneming verbonden zijn door een arbeids- of leerovereenkomst.

Ook uitzendkrachten tellen mee in de telling, maar niet als ze vaste werknemers vervangen van wie de arbeidsovereenkomst geschorst werd. In dat geval worden de vaste werknemers opgenomen in de telling.

Een werknemer die gedurende de gehele referteperiode voltijds of minstens drie vierde werkt, telt als een volledige eenheid. Bij een deeltijdse tewerkstelling van minder dan drie vierde, telt de werknemer voor een halve eenheid. Voor werknemers die gedurende de referteperiode ontslagen of aangeworven worden, gebeurt de berekening pro rata.

Wanneer start de referteperiode?

De referteperiode begint op de eerste dag van het zesde kwartaal voorafgaand aan de dag van de sociale verkiezingen. Voor de verkiezingen van mei 2024 moet u rekening houden met het aantal werknemers in dienst van uw onderneming in de periode die loopt van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023.

Voor de berekening van het gemiddeld personeelsbestand tellen de uitzendkrachten mee gedurende het vierde kwartaal voorafgaand aan dag van de sociale verkiezingen. Dat is de periode van 1 april tot 30 juni 2023.

Wijzigingen in uw personeelsbestand hebben impact

Kortom, telt uw onderneming rond de 50 of 100 werknemers dan houdt u best rekening met de referteperiode. Aanwervingen, ontslagen, uitzendkrachten, deeltijdse tewerkstelling … Het kan de komende maanden allemaal een impact hebben of u wel of niet verplicht bent sociale verkiezingen te organiseren.

Als u wenst, bekijken we samen uw personeelsbestand. Neem gerust contact op met ons HR Legal team.

Neem contact op met één van onze experten

Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts

Partner Tax & Legal Services

Contact