Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Vennootschapsbelasting #Btw-advies

Overdracht fiscale aftrekken tijdelijk extra beperkt

woensdag 25/01/2023

De programmawet van eind 2022 bevat tal van wijzigingen aan de vennootschapsbelasting. Zo zal onder meer de notionele interestaftrek verdwijnen en wordt de aanwending van fiscale aftrekken tijdelijk meer beperkt.

Tijdens de begrotingsonderhandelingen heeft de federale regering veel hervormingen op fiscaal vlak aangekondigd. Eén daarvan is de hervorming van het stelsel van auteursrechten. De programmawet bevat daarnaast nog heel wat andere wijzigingen aan de vennootschapsbelasting.

Notionele interestaftrek verdwijnt

De notionele interestaftrek, ook wel de aftrek voor risicokapitaal genoemd, is een percentage op de positieve aangroei van het eigen vermogen van vennootschappen over een bepaalde referentieperiode. Vennootschappen kunnen hun belastbare basis verminderen met deze aftrek. De notionele interestaftrek was de laatste jaren al minder aantrekkelijk door de berekeningswijze en het lagere percentage van de aftrek. Voor boekjaren die afsluiten vanaf 31 december 2023 wordt deze aftrek nu afgeschaft. Vennootschappen die nog overgedragen notionele interestaftrek hebben, kunnen die overschotten na deze datum wel nog benutten.

De afschaffing is enigszins verrassend omdat de Europese Commissie op Europees niveau een soort notionele interestaftrek wil invoeren. Die moet ondernemingen stimuleren om zich te financieren met eigen vermogen in plaats van met externe middelen. Het is nog onduidelijk of dit plan de eindmeet zal halen.

Wereldwijde minimumbelasting van 15% in aantocht

Onder impuls van de OESO wordt een wereldwijde minimumbelasting van 15% ingevoerd. Kort samengevat zullen multinationals met een geconsolideerde omzet van 750 miljoen euro onder deze wereldwijde minimumbelasting vallen. Eind vorig jaar bereikten de EU-lidstaten daarover een principeakkoord. De nieuwe maatregel gaat in vanaf 1 april 2024. Ondertussen wordt er werk gemaakt van de omzetting van de OESO-modelwetgeving in nationale wetgeving.

Overdracht fiscale aftrekken ingeperkt

Tijdens de begrotingsonderhandelingen werd al gehoopt op inkomsten uit deze wereldwijde minimumbelasting vanaf 2023. De deadline werd echter niet gehaald. Daarom rees de vraag of België op eigen initiatief een minimumbelasting zou invoeren. Zover is het niet gekomen, maar de regering neemt wel enkele maatregelen om extra inkomsten te genereren.

Eén van deze maatregelen is dat overgedragen fiscale aftrekken alleen beperkt aangewend kunnen worden door vennootschappen met een belastbare basis van meer dan 1 miljoen euro. Het gaat om overgedragen fiscale verliezen, overgedragen innovatieaftrek of overgedragen DBI-aftrek. Deze vennootschappen kunnen 40% van het bedrag boven 1 miljoen euro aan belastbare basiscompenseren met de fiscale korf van overgedragen aftrekken.

We illustreren met een voorbeeld.
BelCo heeft overgedragen fiscale verliezen voor 6 miljoen euro. De belastbare basis van het boekjaar bedraagt 3 miljoen euro. BelCo kan de fiscale verliezen afzetten tegen de belastbare basis tot 1 miljoen euro, vermeerderd met 40% van het resterend bedrag boven 1 miljoen euro, namelijk 800.000 euro. Dus zal 60% van de belastbare basis boven 1 miljoen euro aan vennootschapsbelasting onderworpen zijn, namelijk 1,2 miljoen euro.

Wanneer geldt de beperking van de overdracht fiscale aftrekbaarheid?

De beperking zal ingaan voor boekjaren die starten vanaf 1 januari 2023 en verbonden zijn met het aanslagjaar 2024. Deze maatregel is niet nieuw. De wet voorziet al verschillende jaren in een fiscale korfbeperking ten belope van 70% van het resterend bedrag boven 1 miljoen euro. De nieuwe beperking van 40% is dus nadeliger, maar zal wel maar tijdelijk zijn. Vanaf 1 april 2024 is opnieuw de meer voordelige beperking van 70% van toepassing. Op voorwaarde dat de OESO-ontwerprichtlijn over de wereldwijde minimumbelasting al in werking is getreden op nationaal niveau.

Alle Belgische vennootschappen (dus ook kmo’s) vallen onder de korfbeperking. Dat is jammer, want de wereldwijde minimumbelasting van 15% geldt alleen voor grote multinationals. Het is dan ook niet toevallig dat de nieuwe korfbeperking leidt tot een (minimum)belasting van 15% op de winst boven 1 miljoen euro.

Effect van de oude en de nieuwe korfbeperking

Boekjaren:

Oud

Nieuw

   

Belastbare grondslag

3.000.000

3.000.000

   

Min: overgedragen aftrekken in de fiscale korf
(Saldo : 6.000.000)

 

-2.400.000 (*)

 

-1.800.000 (**)

Max. van de aftrek boven 1.000.000 aan belastbare grondslag

70%

40%

   

Resterende belastbare winst

600.000

1.200.000

   

25% vennootschapsbelasting

150.000

300.000

(*) 2.400.000 = 1.000.000 + (3.000.000 – 1.000.000) x 70%

(**) 1.800.000 = 1.000.000 + (3.000.000 – 1.000.000) x 40%

Goed om te weten

  • Het saldo aan overgedragen fiscale aftrekken in de fiscale korf dat u niet kan afzetten tegen de belastbare grondslag, kan u in principe onbeperkt overdragen naar volgende jaren.
  • Valt uw vennootschap voor 2023 en volgende jaren onder deze beperking, dan monitort u doorheen het boekjaar best tijdig het bedrag aan voorafbetalingen. Op die manier kan u een belastingvermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen tijdens het boekjaar vermijden.

De komende maanden beloven boeiend te worden op het vlak van fiscale hervormingen. We kijken ook uit hoe de omzetting van de wereldwijde minimumbelasting in de Belgische wetgeving zal gebeuren en wat dat in de praktijk precies zal betekenen.

Hebt u ondertussen vragen over een van deze onderwerpen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze experten of uw vertrouwd contactpersoon bij Moore. U kan ook alle informatie vinden op onze dienstenpagina

Neem contact op met één van onze experten

Joachim Janssen

Joachim Janssen

Director Tax & Legal Services

Contact
Dries Van Buggenhout

Dries Van Buggenhout

Manager Tax & Legal Services

Contact