Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Corona #HR

Hoe kan ik mijn personeel financieel stimuleren om een tandje bij te steken?

donderdag 14/05/2020
Foto

Het Coronavirus heeft een belangrijke impact op het bedrijfsleven. Terwijl sommige sectoren het werk niet kunnen bijhouden, zien we in andere sectoren een enorme terugval van het werk.

Om deze terugval deels op te vangen kan beroep gedaan worden op diverse maatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid. Zeker nu alle ondernemingen stilaan de ‘normale’ werkzaamheden heropstarten, is het van belang om naar de toekomst te kijken opdat de onderneming snel terug op volle kracht kan draaien. Uw personeel kan daar uiteraard een belangrijke rol in spelen. Hoe kan u hen als werkgever het beste motiveren om zich extra in te spannen om het werk opnieuw aan te wakkeren.

Bonus cao 90

Een belangrijk instrument dat hierin zeer nuttig kan zijn, is de bonus cao 90 of niet-recurrente bonus.  Doelstelling van deze bonus cao 90 is het stimuleren van de betrokkenheid van de werknemers bij de onderneming door ze te belonen op basis van collectieve resultaten. Men wil hiermee een win win situatie nastreven.

De werknemers kunnen op deze manier extra gemotiveerd worden. Mits een beetje creativiteit verdient de bonus cao 90 zichzelf terug, waardoor het zelfs geen bijkomende kost voor de werkgever uitmaakt. 

Hoe werkt het ?

Om dit bonusplan in te voeren moet een bepaalde procedure gevolgd worden.  In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging kan dit via een toetredingsakte of het afsluiten van een cao.  In ondernemingen met een vakbondsafvaardiging moet de niet-recurrente bonus steeds opgenomen worden in een cao

In het plan moeten één of meerdere collectieve doelstellingen worden opgenomen.  De regeling kan betrekking hebben op alle werknemers of op een duidelijk omschreven groep werknemers. Deze groep moet bepaald worden op basis van objectieve criteria. Eventueel kunnen ook voor verschillende groepen van werknemers verschillende doelstellingen worden uitgewerkt.  De realisatie van de vastgestelde doelstellingen moet in ieder geval onzeker zijn.

Wat zit erin voor mij als werkgever ?

De doelstelling kan een omzetstijging zijn, maar met een beetje creativiteit kan je tot de meest lucratieve doelstellingen komen.  De kunst bestaat erin om net die doelstelling uit te werken voor een betreffende categorie van werknemers waarmee het werk of de omzet het beste kan worden aangezwengeld.  En zo verdient de bonus zichzelf in feite terug.

Sociaal en fiscaal gunstige behandeling

Indien de bonus cao 90 maximaal 3.413 € (bedrag voor 2020) bedraagt, is dit bedrag voor de werknemer enkel onderhevig aan een werknemersbijdrage sociale zekerheid gelijk aan 13,07 %. Het bedrag is niet belastbaar. Er wordt geen bedrijfsvoorheffing in mindering gebracht. Het belastbaar bedrag van de bonus zal de werknemer netto ontvangen. 

De werkgever is enkel een solidariteitsbijdrage van 33% verschuldigd bovenop de bonus.  Het bedrag wordt niet aanzien als loon waardoor bijvoorbeeld geen vakantiegeld berekend moet worden over de bonus.  Mocht u later alsnog moeten overgaan tot ontslag van de werknemer, wordt deze bonus ook niet meegerekend in de opzeggingsvergoeding. 

Aarzel niet om HR Legal te contacteren indien u interesse heeft in deze bonus cao 90.  Wij denken graag mee met u naar mooie doelstellingen zodat u uw business zo snel mogelijk terug op peil brengt. 

Op dinsdag 26 mei brengen we samen met Sherpa Law een webinar waarbij deze bonus CAO 90 uitgebreid aan bod komt en geven we alvast een aantal concrete voorbeelden van doelstellingen. Hiernaast zullen onder meer ook het structureel telewerk, vermindering van de personeelskosten en richtlijnen bij het ontslaan van werknemers aan bod komen.

Het webinar gaat om 12u van start en we trachten op een uurtje al deze topics te behandelen.

U kan zich hier inschrijven voor het webinar.

Neem contact op met één van onze adviseurs
Saskia Lombaerts
Saskia Lombaerts
Director Tax & Legal