Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Hoe formulieren voor de Bijlagen in het Belgisch Staatsblad tekenen?

dinsdag 25/08/2020
Hoe onderteken ik publicatieformulieren

Wanneer u als onderneming een wijziging in het bestuursorgaan, een zetelverplaatsing, een statutenwijziging,.. wilt doorvoeren, dienen notulen te worden opgesteld.

Wanneer we spreken van een onderneming, verwijzen we naar zowel een vennootschap als naar een VZW. Van deze notulen dient een uittreksel te worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Hiervoor dienen de formulieren I en II te worden opgesteld. De vorm en inhoud van deze formulieren wordt grotendeels bepaald door de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Beide formulieren hebben hun eigen doel.

Formulier I bestaat uit drie luiken:

  • luik A bevat de facturatiegegevens van de onderneming voor de administratie van het Belgisch Staatsblad (“het bestelformulier”);
  • luik B bevat het uittreksel van de eigenlijke tekst die zal worden gepubliceerd;
  • luik C wordt louter opgesteld indien het gaat om de oprichting van een onderneming. Indien het niet gaat om de oprichting van een onderneming, dan wordt luik C dus niet opgesteld.

Formulier II dient om de gewijzigde delen van de vennootschap of vereniging op te geven.
Aan de hand hiervan wordt de Kruispuntbank voor Ondernemingen door de ondernemingsrechtbank aangepast.

Aangezien de formulieren de basis vormen voor datgene wat in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd, zijn bijzondere ondertekeningsinstructies geboden.

Allereerst dienen drie exemplaren van zowel formulier I, als formulier II af te worden gedrukt. Twee exemplaren zijn voor de Ondernemingsrechtbank, het derde exemplaar is handig als u een bewijs van neerlegging wenst te ontvangen. Dit exemplaar wordt ons door de Ondernemingsrechtbank na verwerking van het dossier terug bezorgd. Belangrijk hierbij is dat de formulieren niet recto-verso mogen worden afgedrukt.

Luik A van formulier I (“het bestelformulier”) dient niet te worden ondertekend.

Luik B van formulier I moet worden ondertekend op de blanco-achterzijde van het formulier.
Er wordt geen handtekening op de voorkant van het luik B aanvaard, dit om misbruik in geschrifte te voorkomen - er wordt immers een gescand exemplaar van het formulier online gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Indien het gaat om de oprichting van een onderneming, dan dient luik C van formulier I ook te worden ondertekend. Dit mag op de voorzijde op de daarvoor voorziene plaats.

Formulier II moet op de voorzijde van luik C op de daarvoor voorziene plaats worden ondertekend. Met uitzondering van het ondernemingsnummer en de huidige naam mag op het volledige formulier slechts de te wijzigen rubriek worden ingevuld.

De correcte opmaak en ondertekening is van groot belang daar de Ondernemingsrechtbank foutief opgemaakte en/of ondertekende formulieren niet aanvaardt en de publicatie hierdoor zal uitblijven.

Een publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad is tenslotte niet gratis. De tarieven verschillen o.a. naargelang het gaat om een vennootschap dan wel een vereniging, een oprichting of een wijziging. Zij worden bovendien jaarlijks geïndexeerd.

De huidige tarieven kan je steeds raadplegen via de website van het Belgisch Staatsblad

Voor 2020 bedraagt het standaard-prijskaartje € 166,89 voor de vennootschappen en € 133,58 voor de verenigingen. Belangrijk is dat dit bedrag op voorhand dient betaald te worden, in één enkele storting. Het betalingsbewijs dient samen met de formulieren te worden overgemaakt aan de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Bert Lutin

Bert Lutin

Partner Tax & Legal Services

Contact
Liesl Aegten

Liesl Aegten

Associate Tax & Legal Services

Contact