Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Vennootschap

Nieuwe wijzigingen in de vestigingswetgeving

woensdag 20/03/2024

Het bewijzen van de nodige ondernemersvaardigheden bij het opstarten van een onderneming of het ontwikkelen van nieuwe activiteiten in een onderneming was vroeger een verplichte norm in alle gewesten. Na Vlaanderen in 2018-2019, worden ook in het Brussel Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest wijzigingen doorgevoerd nadat Europese regelgeving stelt dat elke Europeaan op gelijke basis een onderneming moet kunnen starten in elke lidstaat.

Volgens de vestigingswetgeving moeten kmo's, natuurlijke personen of rechtspersonen die een handelsactiviteit willen uitoefenen, de vereiste ondernemersvaardigheden aantonen. Deze vaardigheden omvatten basiskennis van bedrijfsbeheer en, indien van toepassing, een specifieke beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepen. Deze vereisten staan echter op gespannen voet met de Europese regelgeving, die stelt dat elke Europeaan op gelijke basis een bedrijf moet kunnen starten in elke lidstaat.

Om het ondernemingsklimaat te stimuleren, schafte Vlaanderen reeds in 2018-2019 de regelgeving omtrent basiskennis van bedrijfsbeheer af. Recentelijk heeft ook Brussel deze stap gezet. Wat betreft gereglementeerde beroepen, is er een aanpassing van het toepassingsgebied van de regelgeving die ervoor zorgt dat meer categorieën nu de beroepsbekwaamheid moeten aantonen.

Basiskennis bedrijfsbeheer

Start je met een onderneming of laat je nieuwe activiteiten toevoegen en heb je je zetel van je onderneming of je domicilie in Vlaanderen of het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, dan hoef je voortaan dus geen basiskennis van bedrijfsbeheer aan te tonen. Enkel voor het Waals Gewest blijft deze regelgeving nog van toepassing.

Beroepsbekwaamheid

Voor sommige sectoren, de zogenaamde gereglementeerde beroepen, moeten sommige (startende) ondernemers eveneens hun beroepsbekwaamheid aantonen om het beroep te mogen uitoefenen als zelfstandige.

Het toepassingsgebied van de vestigingswet werd gemoderniseerd en maakt voortaan gebruik van een nieuw begrip 'onderneming'. Dat begrip omvat voortaan alle eenmanszaken en elke privaatrechtelijke vennootschap, wat betekent dat twee extra categorieën van ondernemingen voortaan de beroepsbekwaamheid moeten bewijzen als ze gereglementeerde activiteiten uitoefenen en hun zetel of domicilie in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest hebben:

  • Ondernemingen die vroeger als ‘niet-handelsondernemingen’ werden beschouwd omdat ze slechts één opdrachtgever hadden, of slechts in ondergeschikte orde een ‘handelsactiviteit’ uitoefenden die in het verlengde lag van hun niet-commerciële hoofdactiviteit.
  • Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid

Door de invoering van het nieuwe ondernemingsbegrip in het toepassingsgebied van de nieuwe ordonnantie wordt het lot van de Brusselse maatschappen nu definitief beslecht: zodra zij hun zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en gereglementeerde activiteiten uitoefenen, moeten zij de beroepsbekwaamheid bewijzen.

Brusselse ondernemingen die vóór 15 januari 2024 nog niet, maar door toepassing van de nieuwe regels voortaan wel onder het toepassingsgebied van de vestigingswetgeving vallen, zijn uitdrukkelijk vrijgesteld. Zij moeten voor de gereglementeerde activiteiten waarvoor ze op 14 januari 2024 al in de KBO waren ingeschreven, geen beroepsbekwaamheid bewijzen.

Voeg je vanaf 15 januari 2024 andere gereglementeerde activiteiten in de KBO toe, dan moet je de beroepsbekwaamheid daarvoor uiteraard wel bewijzen.

Opgelet: de vrijstelling geldt niet voor ondernemingen die gereglementeerde activiteiten retroactief vóór 15 januari 2024 laten inschrijven.

De beroepskennis wordt met ingang van 1 april 2024 wel afgeschaft in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest voor volgende beroepen : slager-groothandelaar, droogkuis-verver, massage, voetverzorging en dentaaltechnicus.

  • Deze specifieke beroepskennis was in het Waals Gewest reeds afgeschaft.
  • De overige beroepskennis blijft van toepassing in het Waals en Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
  • In Vlaanderen is de volledige beroepskennis afgeschaft sedert 2018-2019.

Specifieke wijzigingen in de vestigingswetgeving

Kermisactiviteiten

De kermiskaarten worden vanaf 1 april 2024 afgeschaft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest. De kermiskaarten blijven behouden in het Waals Gewest.

Ambulante Handel (Leurkaarten)

Vanaf 1 april 2024 wordt ook de reglementering inzake de ambulante handelverschillend toegepast in de drie gewesten:

  • Volledige afschaffing in Vlaanderen
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een afschaffing van de ambulante markt- en straathandel, maar de ambulante handel ten huize van de consument blijft.
  • De reglementering blijft in het Waals Gewest behouden.

Heeft u vragen over de veranderingen in de vestigingswet en de impact voor uw onderneming? Onze experts staan voor u klaar.

Neem contact op met één van onze experten

Tanja De Naeyer

Tanja De Naeyer

Senior Manager Tax & legal services

Contact
Bert Lutin

Bert Lutin

Partner Tax & Legal Services

Contact