Skip to main content
February
15
Tuesday

Webinar | Wegwijs in de Autofiscaliteit: de toekomst kleurt groen

Tuesday 15 February

De regering kondigde op 21 mei 2021 haar nieuwe plannen aan voor een drastische hervorming van de autofiscaliteit, met oog op een versnelde vergroening van de mobiliteit. Intussen zijn deze plannen definitieve wetgeving geworden.

De nieuwe wetgeving voorziet een radicale wijziging van de aftrekbaarheid van auto- en brandstofkosten in de vennootschaps- en de personenbelasting vanaf 1 januari 2026, met een overgangsregeling die ingaat vanaf 1 juli 2023. Op termijn zullen enkel de kosten verbonden aan volledig emissievrije bedrijfswagens nog van een fiscale aftrek kunnen genieten, terwijl bedrijfswagens op fossiele brandstoffen een totaal aftrekverbod zullen ondergaan.Er worden ook wijzigingen aangebracht aan de CO2-solidariteitsbijdrage, aan de regeling inzake het mobiliteitsbudget en komt er een rapporteringsplicht aan de FOD Financiën opdat de overheid de impact van de nieuwe maatregelen op de overheidsfinanciën kan evalueren.

Moore expert Pieter Vandierendonck gidst u in dit seminarie graag doorheen de fiscale gevolgen die de nieuwe regels met zich zullen meebrengen.

Onder andere de volgende topics zullen in dit seminarie verder uitgediept worden:

  • Huidige spelregels omtrent de aftrekbaarheid van auto- en brandstofkosten en de impact van de nieuwe regels
  • Fiscale incentives voor de installatie van elektrische laadpalen
  • Investeringsaftrek voor koolstofemissievrije vrachtwagens en bijhorende laadinfrastructuur
  • Uitbreiding van het mobiliteitsbudget

 

Practical
Agenda
  • 12h00 Start webinar
  • 13h00 Einde webinar
Price
  • Gratis