Skip to main content

Diensten voor business consulting

Stijn Vermeulen
Business Analytics consists of bringing together Business Intelligence, Performance Management and Data Science solutions within one data and information architecture.Stijn Vermeulen Managing Partner Business Analytics

Strategic growth with data

As a forward-thinking company, you have chosen ERP and CRM systems to optimise your business and improve the way you work. An additional advantage of these systems is that you now have vast quantities of data at your disposal - but what do you do with it? And how does this data work to your advantage, or does it support the launch of completely new products and services?

element61, part of Moore Belgium since 2016, specialises in converting your data into clear information with which you can make better decisions. Using the right tools & methods, we help to connect the dots between different data points, so that we can formulate new insights. These insights help you, as an entrepreneur, to make tangible improvements that not only improve the performance of your company, but also relate to your company culture and long-term strategy.

Who is element61?

With our team of consultants by your side, you can count on vast experience in various disciplines, including Business Analytics, Performance Management and Data Science & Strategy. We are admired for our expertise, and are certified partners of IBM Cognos, Microsoft PowerBI and SAP Business Objects. We also focus on innovation and are proficient in several recent solutions, including SigmaConso, CCH Tagetik and Qlik.

As your partner in business, we are proud to be more than just consultants. We provide information to optimise your business, as well as:

 • Coaching by learning to use data more effectively and by taking the internal organisation to a higher level in the area of Analytics,
 • Co-development whereby we build a solution together and employ knowledge transfer,
 • And transfer of our experience and knowledge to you and your team.

Together, we enhance your team and your business decisions, so that you can grow strategically towards the future.

A durable partnership

 • Experienced Business Analytics professionals by your side
 • Learn how to use data yourself in your business
 • New insights lead to improved performance
 • A relationship of trust between your company and our dedicated consultants
 • Meeting the future with strategic growth

Strategisch groeien met data

Als vooruitstrevende onderneming hebt u gekozen voor ERP- en CRM-systemen om uw bedrijf te optimaliseren en de manier van werken te verbeteren. Een extra voordeel van zulke systemen is dat u nu enorm veel data ter beschikking hebt - maar wat doet u daarmee? En hoe werkt die data in uw voordeel of ondersteunt die het starten van totaal nieuwe producten en diensten?

element61, onderdeel van Moore Belgium sinds 2016, is gespecialiseerd in het omzetten van uw data tot duidelijke informatie waarmee u betere beslissingen kan nemen. Met behulp van de juiste tools & methodes, helpen we verbanden leggen tussen verschillende datapunten waardoor we nieuwe inzichten kunnen formuleren. Die inzichten helpen u als ondernemer om tastbare verbeteringen door te voeren die niet alleen de prestaties van uw bedrijf bevorderen, maar die ook oog hebben voor uw bedrijfscultuur en uw strategie op lange termijn.

Wie is element61?

Met ons team van consultants aan uw zijde, kan u rekenen op jarenlange expertise in verschillende domeinen, zoals bv. Business Analytics, Performance Management en Data Science & Strategy. We staan bekend om onze kennis van zaken en we zijn gecertifieerde partner van IBM Cognos, Microsoft PowerBI en SAP Business Objects. We zetten ook in op vernieuwing en bezitten competenties in een paar recentere oplossingen, zoals SigmaConso, CCH Tagetik en Qlik.

Als compagnon de route voor uw onderneming zijn we graag meer dan alleen adviseurs. We bieden u informatie om uw bedrijf te optimaliseren, maar ook:

 • Coaching doorheen het beter leren gebruiken van data en het op een hoger niveau brengen van de interne organisatie rond Analytics,
 • Co-development waarbij we samen een oplossing bouwen en kennisoverdracht tewerkstellen,
 • En overdracht van onze ervaring en kennis tot bij u en uw team.

Samen versterken we uw team en uw bedrijfsbeslissingen, zodat u strategisch kan groeien naar de toekomst toe.

Een duurzaam partnership

 • Ervaren Business Analytics professionals aan uw zijde
 • Leer data zelf gebruiken in uw onderneming
 • Nieuwe inzichten leiden tot verbeterde prestaties
 • Een vertrouwensrelatie tussen uw bedrijf en onze toegewijde consultants
 • De toekomst tegemoet met strategische groei

Contact one of our experts

Stijn Vermeulen

Stijn Vermeulen

Managing Partner Business Analytics

Contact