Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Business Legal #Corona #Sociale Bijdragen #RSZ

Wat als ik door de Coronacrisis moeite heb om mijn sociale bijdragen te betalen?

donderdag 19/03/2020
Coronacrisis sociale bijdragen

U kunt in dat geval een afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen. 

Als uw onderneming het economisch moeilijk krijgt en het niet lukt om uw sociale bijdragen tijdig te betalen, dan kunt u voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen. U doet in dat geval maandelijkse afbetalingen voor een maximumduur van 24 maanden. 

Hebt u al uw sociale bijdragen correct betaald, dan is het mogelijk dat de RSZ u vrijstelt van bijdrage-opslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten. Dat is echter afhankelijk van een beslissing van de RSZ en dus geen automatisme. 

Om zo’n minnelijk afbetalingsplan aan te vragen, vult u het formulier in dat u terugvindt op de website van de RSZ. In het vak 'Uw motivatie' legt u uit op welke manier uw onderneming financieel lijdt door het Coronavirus (verplichte sluiting, geen levering van grondstoffen, minder bestellingen …)

Neem contact op met één van onze adviseurs
Bert Lutin
Bert Lutin
Partner Tax & Legal Services
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services