Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Vastgoed #Business & International Tax

Wat wijzigde er aan de Vlaamse registratierechten in 2024?

donderdag 25/01/2024

Aan het begin van dit nieuwe jaar geven we u een overzicht van wat er verandert aan de registratierechten op onroerende goederen in Vlaanderen.

Registratierechten op opstal en erfpacht van 2% naar 5%

Het recht van opstal is het recht om de eigendom van gebouwen of beplantingen te hebben op andermans grond, gedurende een periode van maximaal 99 jaar.

Het recht van erfpacht, is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 15 tot maximaal 99 jaar.

De opstalhouder of de erfpachter moet registratierechten betalen op het totaal van de vergoedingen die hij of zij betaalt aan de opstalgever of erfpachtgever. Dat registratierecht is sinds 1 januari 2024 opgetrokken van 2% naar 5%.

De registratierechten voor huurovereenkomsten (0,2%) blijven ongewijzigd.

Einde meeneembaarheid verkooprecht in Vlaams Gewest

De methode van meeneembaarheid van het verkooprecht in het Vlaams Gewest wordt afgeschaft voor alle nieuwe aankopen vanaf 1 januari 2024. Dankzij dit systeem van meeneembaarheid door teruggave of verrekening konden kopers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, een gedeelte van het verkooprecht op een eerdere aankoop verrekenen met het verkooprecht op een nieuwe aankoop. Een zeer complexe berekening die soms wel de moeite waard was. Zo kon het bedrag van de te recupereren registratierechten oplopen tot maximaal 14.500 euro.

Eerder werd op 1 juni 2018 het abattement al opgeheven als compensatie voor de invoering van een gunsttarief voor de aankoop van de enige eigen woning. Dat hield in dat er geen verkooprecht betaald moest worden op de eerste 15.000 euro van de aankoopsom.

De berekening van de verschuldigde registratiebelasting bij de aankoop van een onroerend goed in het Vlaamse Gewest is voortaan dus vrij eenvoudig. Bij de aankoop van een bescheiden woning bestaat wel nog een extra rechtenvermindering. Maar bij alle andere aankopen moet u enkel rekening houden met de vlakke tarieven uit onderstaande tabel.

Overzicht tarieven 2024 verkooprecht in Vlaamse Gewest

Algemeen tarief

Standaard tarief12%
Onbebouwde landbouwgronden en natuurgoederen10%

Verlaagde tarieven

Enige eigen woning3%
Enige eigen woning met ingrijpende energetische renovatie1%
Enige eigen woning kwalificerend als beschermd monument1%
Aankoop door beroepsverkopers4%
Aankoop van een sociale woning1,5%
Aankoop van een woning voor sociale verhuur7%
Aankoop van beschermde monumentenHalvering van het normale tarief (tenzij enige eigen woning)
Bijzonder regime van het verkooprecht voor de ruil van ongebouwde landgoederenVrijgesteld, 6% of 10%

Bijkomende vermindering voor enige bescheiden woning

Wil u in aanmerking komen voor de bijkomende vermindering, dan moet u in de eerste plaats voldoen aan de voorwaarden voor het verlaagde tarief van een enige eigen woning. Een bescheiden woning is een woning met een maximale aankoopprijs.

LocatieAankoopakten vanaf 1/1/2022
Voor woningen die niet gelegen zijn in kernsteden of de Vlaamse Rand rond BrusselMax. € 220.000
Voor woningen die gelegen zijn in kernsteden of de Vlaamse Rand rond BrusselMax. € 240.000

Bijkomende vermindering

Voor woningen onderworpen aan het tarief voor de enige eigen woning€ 2.800
Voor woningen onderworpen aan het tarief voor de enige eigen woning met een ingrijpende energetische renovatie€ 960

Verdeelrecht

Het verdeelrecht is een registratiebelasting die verschuldigd is bij de verdeling van een onroerend goed dat aan verschillende mede-eigenaars behoort. Het algemeen tarief bedraagt 2,5%. Dat tarief verlaagt naar 1% bij transacties tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden bij echtscheiding of beëindiging van de wettelijke samenwoning.

Hebt u hier nog vragen over? Onze vastgoedspecialisten helpen u graag verder.

Neem contact op met één van onze experten

Dimitri Lemeire

Dimitri Lemaire

Director Tax & Legal Services

Contact
Bert Serruys

Bert Serruys

Manager Tax & Legal Services

Contact