Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Btw-advies #Autofiscaliteit

Hoe berekent u het VAA van een bedrijfswagen met tankkaart?

vrijdag 12/01/2024
HOE BEREKENT U HET VAA VAN EEN BEDRIJFSWAGEN MET TANKKAART?

Wanneer uw vennootschap aan haar werknemer of bedrijfsleider kosteloos een bedrijfswagen ter beschikking stelt voor (deels of volledig) persoonlijk gebruik, moet daarvoor een voordeel van alle aard (VAA) aangerekend worden.

Download e-book autofiscaliteit

De genieter-bestuurder van het voertuig wordt belast in de personenbelasting.

Als er naast een bedrijfswagen ook een tankkaart ter beschikking wordt gesteld, wordt voor de tankkaart geen bijkomend voordeel aangerekend. Maar er geldt ook geen vermindering van het VAA als er geen tankkaart wordt toegekend, maar enkel een bedrijfswagen.

Het bedrag van het VAA is, zoals bij de bepaling van het aftrekpercentage van de autokosten, afhankelijk van de CO2-uitstoot van het betrokken voertuig en wordt aan de hand van onderstaande formule berekend.

Cataloguswaarde x 6/7 x percentage CO2-uitstoot

Waarbij het percentage CO2-uitstoot vanaf 1 januari 2024 (aanslagjaar 2025) wordt berekend door:

(CO2-uitstoot - 65 (diesel) of 78 (benzine)) x 0,1 + 5,5

  • Tot en met 31 december 2023 (aanslagjaar 2024) bedroegen de referentie-uitstoten nog 67 voor een dieselwagen en 82 voor een benzinewagen.
  • Het bekomen percentage CO2-uitstoot mag niet hoger dan zijn 18%, noch lager zijn dan het wettelijke minimumpercentage van 4%.
  • Onder cataloguswaarde wordt verstaan de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.

 

Er is altijd een minimum! Het aan te rekenen VAA voor aanslagjaar 2025 mag nooit minder dan 1.600 euro per jaar bedragen. 

Om rekening te houden met de waardevermindering van een wagen naarmate die veroudert, wordt gekeken naar de periode die is verstreken sinds de datum van eerste inschrijving en moet de cataloguswaarde vermenigvuldigd worden met een percentage volgens onderstaande tabel:

Tabel Waardevermindering

En enkel een tankkaart?

Stelt u als werkgever enkel een tankkaart ter beschikking en geen bedrijfswagen, dan is het privégebruik van de tankkaart een belastbaar voordeel van alle aard. Vergeet niet, woon-werkverplaatsingen worden beschouwd als privéverplaatsingen.

Bij enkel een tankkaart wordt de werkelijke waarde belast in hoofde van de genieter. Dat betekent dat het belastbaar voordeel van alle aard overeenkomt met het bedrag dat u betaalde met uw tankkaart voor brandstof die u gebruikt voor privéverplaatsingen. Of anders gezegd, u bepaalt hoeveel procent van uw verplaatsingen beroepsmatig zijn en past dat percentage toe op het totale getankte bedrag.

Vergeet de vennootschapsbelasting niet

Het voordeel van alle aard is ook gedeeltelijk belastbaar in de vennootschapsbelasting. In principe moet 17% van het VAA als verworpen uitgave opgenomen worden in de belastbare basis van de vennootschap, tenzij uw vennootschap de brandstofkosten geheel of gedeeltelijk ten laste neemt. In dat geval wordt het percentage verhoogd en moet 40% van het VAA opgenomen worden.

Wilt u graag meer weten over autofiscaliteit? Kom het te weten in ons gratis e-book!

Neem contact op met één van onze experten

An Lettens

An Lettens

Partner Tax & Legal Services

Contact
Dimitri Lemeire

Dimitri Lemaire

Director Tax & Legal Services

Contact
Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact