Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Estate Planning

Wat verandert er op 1 juli 2021 aan de Vlaamse schenk- en erfbelasting?

vrijdag 21/05/2021
Consultation and conference of professional businesswoman and Male lawyers working and discussion having at law firm in office. Concepts of law, Judge gavel with scales of justice.

Dat er wijzigingen op til waren in de Vlaamse erf- en schenkbelasting wisten we al. Op 1 juli is het zover en treden de nieuwe regels in werking. Het gaat onder meer over het duolegaat, goede doelen en de vriendenerfenis.

Vernieuwde Vlaamse Codex Fiscaliteit

Op 19 maart 2021 werd het decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit goedgekeurd in het Vlaams parlement. Dat decreet werd in het staatsblad gepubliceerd op 7 april 2021 en treedt in werking vanaf 1 juli 2021. Het duolegaat wordt afgeschaft. In ruil komt er een verlaagd tarief voor steun aan goede doelen en een verlaagd tarief als u vrienden opneemt in uw testament. Deze hervorming geldt voor overlijdens en schenkingen vanaf 1 juli 2021. Deze nieuwigheden kaderen binnen een bredere hervorming van het erfrecht en de erfbelasting die al enige tijd bezig is.

Afschaffing duolegaat

Met een duolegaat kan u via een testament zowel een goed doel steunen als iets nalaten aan familie of vrienden. Het duolegaat is een techniek waarbij u in uw testament meerdere begunstigden aanduidt: een vriend of familielid én een goed doel. De liefdadigheidsinstelling erft een deel van uw vermogen op voorwaarde dat ze alle erfbelastingen betaalt, ook die van de andere begunstigden.

Een te ver doorgedreven toepassing van deze techniek heeft nu tot een aanpassing geleid. Vaak hield het goede doel uiteindelijk zeer weinig over, wat niet de bedoeling was. De fiscale planningstechniek van het duolegaat verdwijnt daarom vanaf 1 juli 2021. Het altruïstisch doel wordt opnieuw hersteld en versterkt en de nadruk ligt minder op fiscale planning.

TIP: Nam u een duolegaat op in uw testament? Laat het dan zeker evalueren zodat u eventueel kan bijsturen.

Geen schenk- of erfbelasting meer voor goede doelen

De afschaffing van het duolegaat zet de goede doelen niet in de kou. Voortaan geldt voor schenkingen en legaten ten voordele van een goed doel een schenk -en erfbelastingtarief van 0%. Deze tariefverlaging geldt wel enkel voor zogenaamde ‘zuivere’ goede doelen. Dat zijn stichtingen van openbaar nut en vzw’s.

Voor schenkingen of legaten aan private stichtingen blijft het huidige tarief behouden: 5,5% schenkbelasting en 8,5% erfbelasting.

De vriendenerfenis

Een compensatie voor de afschaffing van het duolegaat is de nieuwe regeling van de vriendenerfenis. U kan voortaan een deel van uw nalatenschap via uw testament nalaten aan (meestal verre) familieleden of vrienden aan een tarief van 3% i.p.v. 25%. Dat is hetzelfde tarief dat geldt voor verkrijgingen in rechte lijn en tussen partners. U kan wel maximaal 15.000 euro van uw nalatenschap op deze manier legateren. De maximale belastingbesparing bedraagt 3.300 euro per nalatenschap en niet per begiftigde.

Hebt u hier nog vragen over of wenst u uw vermogensplanning te laten evalueren? Ons team Estate Planning staat voor u klaar. Neem gerust contact met hen op.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Dirk De Groot

Dirk De Groot

Partner Moore Law

Contact
Laurens Gastmans

Laurens Gastmans

Associate Moore Law

Contact