Overslaan en naar de inhoud gaan
#Business Consulting #Proces Optimalisatie #Process Management #ISO

Verplicht kwaliteitslabel bij dienstverleners

maandag 31/08/2020
Verplicht kwaliteitslabel

Vanaf september 2021 dienen alle dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie een kwaliteitslabel te halen, waarmee ze aantonen dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen van de Vlaamse Overheid rond dienstverlening aan klanten, personeelsbeleid en financieel beheer. 

De Vlaamse Overheid legt bepaalde eisen op voor dienstverlening naar klanten. De organisaties moeten in eerste instantie aantonen dat ze het aanbod en de voorwaarden vooraf meedelen aan de klanten en aan derden, dat ze hun afspraken nakomen en dat ze rekening houden met de behoeftes van de klant. Verder moet er ook periodiek gepeild worden naar de klanttevredenheid.

Ook rond personeelsbeheer worden enkele zaken verwacht, zoals het gebruik van human resource methodieken. Verder moet je als organisatie ook kunnen aantonen en garanderen dat je personeel beschikt over de nodige vakkennis en ervaring. Waar nodig moet opleiding gegeven worden, zodat ook alle medewerkers hun kennis op peil kunnen houden.

Als laatste heeft de Vlaamse Overheid ook enkele eisen rond financieel beheer gedefinieerd. De organisaties moeten hun financiën goed opvolgen, hun rekeningen correct bijhouden en hun subsidies en premies juist besteden.

Veel bestaande kwaliteitslabels zijn opgezet rond maximale kwaliteit van producten en diensten, maar zeggen weinig over andere beleidsaspecten, zoals het identificeren en beheersen van potentiële risico’s, het zorg dragen voor het beantwoorden aan wensen en eisen van klanten, medewerkers en andere belanghebbenden, enz

Een kwaliteitslabel dat dit wel doet is ISO 9001. De nieuwste versie ISO 9001:2015 wordt alom geprezen, zowel om zijn bruikbaarheid als beleidsinstrument, als om zijn praktisch nut bij de dagdagelijkse sturing van uw bedrijfsprocessen. De klemtoon van dit managementsysteem ligt op beheersing, en niet op paperasserie. Nog een groot voordeel van ISO 9001-certificatie in vergelijking met andere systemen is dat dit enerzijds een internationaal erkend certificaat is, dat zeker bekend is bij huidige en toekomstige klanten. Bovendien heb je de kans op slagen zelf helemaal in de hand, en hang je niet af van derden.

Wilt u graag kennismaken met ISO 9001:2015? We zijn hiermee reeds jaren succesvol aan de slag bij tal van KMO’s, en hebben de nodige ervaring binnen de sociale sector. Indien u interesse hebt voor een korte vrijblijvende toelichting, twijfel dan niet om ons te contacteren.

Graag meer weten over ISO? Lees meer over 'optimaliseer uw organisatie met een ISO managementsysteem'.

 

Neem contact op met één van onze adviseurs
Maartje Alberts_2.
Maartje Alberts
Manager Business Consulting