Overslaan en naar de inhoud gaan
#Business Consulting #Proces Optimalisatie #ISO

Optimaliseer uw organisatie met een ISO management-
systeem

maandag 04/01/2021
Optimaliseer organisatie met ISO managementsysteem

Wilt u uw processen beter organiseren en monitoren? Vragen (potentiële) klanten u om een ISO certificaat? Wilt u voldoen aan de geldende veiligheids- en milieuwetgeving? Een ISO managementsysteem helpt u om alle processen in uw organisatie gestructureerd te laten verlopen volgens hoge standaarden.

Wat is ISO precies?

ISO, ofwel International Organization for Standardization, is een netwerk van 157 landen en is ’s werelds grootste ontwikkelaar van internationale standaarden. ISO publiceerde al meer dan 20.000 normen voor verschillende sectoren en rond verschillende onderwerpen. Het doel van deze normen is telkens de productiviteit verhogen en fouten en verspillingen in een organisatie tot een minimum beperken.

De normen beschrijven nauwkeurig de specificaties waaraan producten of processen moeten voldoen, of waarmee prestaties gemeten kunnen worden. Een norm is dus een soort formule die de beste manier beschrijft om iets te doen.

Wat is een managementsysteem?

Een managementsysteem omvat alles wat een organisatie onderneemt om zijn processen en activiteiten te managen zodat de producten en diensten voldoen aan de doelstellingen van de organisatie. Het is een systematische manier om bepaalde processen gecontroleerd te laten verlopen volgens bepaalde normen.

De rode draad doorheen de verschillende managementsysteemnormen is dat ze allemaal inzetten op continue verbetering. Elke norm volgt de vier fases van de zogenoemde PDCA-cyclus:

 1. Plan = Bepaal het beleid en de doelstellingen
 2. Do = Onderneem actie om die doelstellingen te bereiken
 3. Check = Evalueer of de doelstellingen ook worden gehaald en de risico’s goed worden beheerd
 4. Act = Stuur indien nodig uw beleid bij, zodat de vernieuwde manier van werken telkens opnieuw de standaard wordt

Waarom ISO certificering?

 • Een ISO managementsysteem voorziet een structurele opvolging van processen en zorgt op die manier voor lagere kosten.
 • Het helpt u te focussen op de juiste doelstellingen en zorgt voor een grotere flexibiliteit doordat u tijdig inspeelt op risico’s en opportuniteiten.
 • Een ISO managementsysteem zorgt voor engagement bij uw medewerkers. Ze worden actief betrokken bij het beleid en het behalen van de bedrijfsdoelstellingen.
 • Het systeem zorgt ervoor dat u op de hoogte blijft van de geldende wet- en regelgeving.
 • Het managementsysteem zorgt ervoor dat u continu bezig bent uw organisatieheruit te vinden en te verbeteren.

Wat mag u van ons verwachten?

 • Hulp bij de opzet, optimalisatie en het onderhoud van een levend en praktisch toepasbaar managementsysteem, dat geënt is op de cultuur en gewoontes van uw organisatie.
 • Begeleiding van a tot z naar een succesvolle ISO certificatie.
 • Ondersteuning op maat bij de uitvoering van interne audits, de revisie van documenten en analyses, en de directiebeoordeling.
 • Opleiding rond de ISO normen of rond auditeren.

Voor onderstaande ISO normen hebben we bij Moore alvast alle expertise in huis om u te ondersteunen:

 • ISO 9001: managementsysteem voor het beheer en de verbetering van de kwaliteit van producten en diensten.
 • ISO 14001: managementsysteem voor het beheer en de verbetering van de milieuprestaties.
 • ISO 45001, VCA, VCU: managementsystemen voor het beheer en de verbetering van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer en de werkomgeving.
 • ISO 27001: managementsysteem voor het beheer en de verbetering van de informatiebeveiliging.
 • ISO 22301: managementsysteem voor het beheer en de verbetering van de bedrijfscontinuiteit.
 • ISO 17020: kwaliteitssysteem voor instellingen die inspecties en keuringen uitvoeren.
 • ISO 50001: managementsysteem voor het beheer en de verbetering van de energieprestaties.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Dirk Roelens

Dirk Roelens

Partner Business Consulting

Contact