Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Pensioen

Heeft het zin uw interne pensioen
toezegging om te zetten naar een IPT?

vrijdag 23/10/2020
Pensioenvoorziening

Als u ooit een pensioentoezeggingsovereenkomst afsloot met uw vennootschap met het oog op pensioenopbouw dan staat dat saldo nu bevroren op uw balans.

Onderneem best tijdig stappen zodat u bij uw pensioen niet fiscaal afgestraft wordt. Externaliseren is een optie.

Zo was het voor de Programmawet van 22 juni 2012

In het verleden kon u als bedrijfsleider een interne pensioentoezeggingsovereenkomst afsluiten met uw vennootschap. Daarin werd afgesproken dat u op een bepaalde leeftijd (60-65 jaar) een aanvullend pensioen zou ontvangen van uw vennootschap. In uw vennootschap werd daarvoor een voorziening geboekt die onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar was.

Zo is het nu

Sinds die Programmawet van 2012 is de verdere aanleg van zo’n intern gefinancierde pensioentoezegging verboden. De opbouw van een aanvullend pensioen kan enkel nog extern bij een verzekeraar of een pensioenfonds.

Overeenkomsten die al bestonden, zijn sindsdien bevroren en er kunnen geen bijkomende voorzieningen aangelegd worden. Op de balans van de vennootschap staat enkel nog het op dat moment opgebouwd saldo.

Deze interne pensioentoezeggingen moeten bovendien geregistreerd worden in de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P), beheerd door Sigedis. Vergat u deze registratie, dan is de aangelegde pensioenreserve niet aftrekbaar.

Koppeling aan datum wettelijk pensioen

Sinds 1 januari 2016 is de uitkering van een tweedepijlerpensioen gekoppeld aan de datum van het wettelijke pensioen. Het gaat hier om een aanvullend pensioen opgebouwd met beroepsinkomsten, waaronder de hierboven bedoelde pensioentoezegging. Het is sinds die datum ook niet meer mogelijk om na de ingang van het wettelijk pensioen nog een aanvullend pensioen te onderschrijven.

Deze koppeling zorgt ervoor dat de ‘bevroren’ pensioentoezegging niet vroeger of later uitgekeerd mag worden dan op het moment dat u met wettelijk pensioen gaat. Die verplichting geldt ook als u met vervroegd wettelijk pensioen gaat.

Enkel als u aan de voorwaarden voldoet om uw wettelijk pensioen te ontvangen of de wettelijk pensioenleeftijd bereikt heeft, maar toch aan het werk blijft, hebt u de vrije keuze om het aanvullend pensioen te laten uitkeren, dan wel te laten staan.

Potentiële fiscale problemen en belangrijke aandachtspunten

Vraagt u als bedrijfsleider uw wettelijk pensioen aan, dan moet ook uw bestaande interne pensioentoezegging uitgekeerd worden. Vanuit fiscaal oogpunt betekent dat:

  • Dat de 80%-regel opnieuw wordt gecontroleerd. De voorziening wordt immers teruggenomen uit de balans en tegelijkertijd wordt de uitkering van het pensioenkapitaal als kosten geboekt. Deze kosten zijn slechts aftrekbaar binnen de grenzen van de 80%-regel. Er kan een probleem zijn met de aftrekbaarheid van de kosten als de bezoldiging in tussentijd gedaald is.
  • De uitkering van de pensioentoezegging wordt in uw hoofde, als bedrijfsleider, afzonderlijk belast (20% of 16,5% + gemeentebelasting) indien u naar aanleiding van uw pensioen ontslag neemt als bestuurder en alle activiteiten voor uw vennootschap stopzet.
  • Blijft u echter actief binnen uw vennootschap, dan wordt het uitgekeerde pensioenkapitaal progressief belast in de personenbelasting, omdat het wegens het attractiebeginsel als bezoldiging wordt beschouwd.
  • U kan ervoor kiezen uw pensioentoezegging te externaliseren en het opgebouwd saldo over te zetten naar een Individuele Pensioentoezegging bij een verzekeraar of pensioenfonds. U betaalt op deze omzetting geen premietaks en mits naleving van de 80%-regel wordt uw vennootschap niet belast op het overgedragen saldo. Het voordeel is dat bij uw pensionering de IPT verzekering uitgekeerd zal worden, maar dan wel aan de gebruikelijke meer voordelige tarieven van 20%, 16,5% of zelfs 10%.

Hebt u nog zo’n interne pensioentoezegging? Dan wint u best advies in over wat u kunt doen om fiscale nadelen te vermijden op het moment dat u met pensioen gaat en ze uitgekeerd moet worden. Uw pensioentoezegging externaliseren is een optie. Veel hangt af van wanneer u met pensioen gaat en of u uw activiteit stopzet of niet.

Hebt u nog vragen? U kan steeds terecht bij onze specialisten voor advies op maat. 

Auteurs: Stephanie Seré en Hendrik Hubau

Neem contact op met één van onze adviseurs
Stephanie Seré
Stephanie Seré
Manager Tax & Legal