Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #HR Legal #Corona

Hoe zit het met het uitstel van de sociale verkiezingen?

woensdag 29/04/2020
Hoe zit het met het uitstel van de sociale verkiezingen

De wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 werd gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 13 mei 2020.

De nieuwe verkiezingsdata worden pas later bij Koninklijk Besluit bepaald. Vermoedelijk vallen deze in de periode van 16 tot 29 november 2020.  

Wat betekent dit concreet voor de onderneming?

Alle verkiezingshandelingen die wettelijk moesten worden uitgevoerd tot en met dag X+35 (= eerste voordracht van kandidatenlijsten), dienen in alle ondernemingen te worden gefinaliseerd. Alle verkiezingshandelingen worden opgeschort vanaf dag X+36.  

Een nieuwe verkiezingsdatum zal bij Koninklijk Besluit worden vastgesteld. De sociale partners hadden de periode van 16 tot en met 29 november 2020 voorgesteld, maar voorlopig staat dit nog niet vast.  De nieuwe datum van de sociale verkiezingen wordt automatisch bepaald door uw oorspronkelijk dag Y in mei 2020, maar kan, indien nodig, worden aangepast met akkoord van het huidige CPBW/OR.   

Alle verdere stappen in de procedure vanaf dag X+36 mogen niet worden verdergezet. Op dit principe bestaat evenwel één uitzondering, namelijk in geval van volledige stopzetting.  Er is sprake van een volledige stopzetting van de procedure wanneer er op dag X+35 geen enkele kandidatenlijst voor geen enkele categorie is ingediend door de representatieve werknemersorganisaties. 

Concreet betekent deze volledige stopzetting dat u het modelformulier van volledige stopzetting, dat u op de website van de FOD WASO kan terugvinden, mag invullen, ondertekenen en uithangen in de onderneming. De volledige stopzetting is pas officieel indien u het ondertekend document van volledige stopzetting eveneens hebt gecommuniceerd aan de representatieve werknemersorganisaties, ofwel via verzending ofwel via de webapplicatie van de FOD. 

Wat betekent dit voor de werking van de bestaande ondernemingsraad en CPBW? 

Tot op het ogenblik dat er nieuwe overlegorganen zijn opgericht (dag Y+45), blijven de huidige organen in functie.  Indien de verkiezingen doorgaan in november 2020, zal dag Y+45 vallen in december 2020 of januari 2021. Tot deze datum blijven de huidige ondernemingsraad en CPBW dus verder werkzaam

Hoe zit het met de ontslagbescherming van de werknemersafgevaardigden?  

De occulte beschermingsperiode tegen ontslag is momenteel voorbij. Deze werd beëindigd via X+35. Er zal binnenkort evenwel een nieuwe occulte periode starten.  Deze start op de nieuwe dag X en loopt tot de nieuwe dag X+76. Dit is de uiterlijke datum waarop de kandidaten voor de sociale verkiezingen 2020 vervangen kunnen worden. Indien de sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tussen 16 en 29 november 2020,  dient u rekening te houden met een nieuwe occulte periode die aanvangt tussen 18 en 31 augustus 2020. 

De bijzondere ontslagbescherming blijft gelden voor alle kandidaten bij de huidige sociale verkiezingen, voor alle niet-verkozenen van de vorige verkiezingen en leden van de huidige ondernemingsraad en CPBW.  

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Laatste update: 26/05/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
Saskia Lombaerts
Saskia Lombaerts
Director Tax & Legal