Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business Legal #Statuut

Twee nieuwe redenen voor ambtshalve doorhaling uit de KBO

dinsdag 27/02/2024

Sinds eind december 2023 bestaan er twee nieuwe gronden tot ambtshalve doorhaling van een onderneming uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ze komen bovenop de standaardprocedure en de vijf specifieke gronden tot ambtshalve doorhaling.

Wat is de standaardprocedure?

Als de beheersdienst foutieve of ontbrekende gegevens vaststelt bij een inschrijving, zal die aan de geregistreerde entiteit om een rechtzetting of aanvulling vragen. Dat gebeurt via een aangetekende brief naar het adres van de onderneming. De onderneming heeft na het versturen van de brief 30 dagen de tijd om te reageren. Doet ze niet het nodige, dan gaat de beheersdienst over tot doorhaling uit de KBO.

Vijf specifieke gronden tot ambtshalve doorhaling

Naast de standaardprocedure beschikt de beheersdienst over vijf specifieke gronden tot doorhaling uit de KBO. Het doel is vooral zogenaamde ‘slapende ondernemingen’ weg te werken.

 1. De oprichter van een onderneming (natuurlijke persoon) is minstens zes maanden overleden volgens de gegevens van het rijksregister.
 2. De afsluiting van de vereffening van een rechtspersoon is al drie maanden geleden uitgesproken.
 3. Er zijn drie maanden verstreken sinds de beslissing tot sluiting van het faillissement van een rechtspersoon.
 4. Een vennootschap legt drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekening niet neer.
 5. De vijfde grond tot doorhaling gaat om ondernemingen die niet onder de vierde grond vallen, maar toch voldoen aan volgende cumulatieve criteria:
 • Minstens drie jaar al niet meer beschikken over actieve hoedanigheden, activiteiten of vestigingseenheden en ingeschreven zijn in de KBO met een actieve status.
 • Niet beschikken over lopende toelatings- of hoedanigheidsaanvragen, ingeschreven in de KBO.
 • Al zeven jaar geen enkele wijziging meer hebben uitgevoerd aan hun gegevens in de KBO.
 • Sinds 7 jaar geen enkele andere publicatie dan die van de jaarrekeningen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad hebben uitgevoerd.

De doorhaling kan ingetrokken worden in twee gevallen.

 1. Een manifeste vergissing door een overheid of dienst.
 2. Eén van de cumulatieve voorwaarden van de vijfde grond is niet langer vervuld.

Twee nieuwe gronden tot doorhaling

Doorhaling actieve gegevens van onbestaande ondernemingen

De beheersdienst kan overgaan tot doorhaling van nog actieve gegevens van ondernemingen en juridische entiteiten die niet langer bestaan naar aanleiding van een fusie of splitsing. De fusie of splitsing moet wel al minstens 3 maanden van kracht zijn.

Niet naleving UBO-verplichtingen

Ondernemingen die hun UBO-verplichtingen niet naleven worden ambtshalve doorgehaald. In het UBO-register staan alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijke begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit geregistreerd.

De doorhaling is mogelijk in drie situaties.

 1. De onderneming heeft een administratieve sanctie opgelegd gekregen omdat zij haar UBO-verplichtingen niet heeft nageleefd, en is in gebreke gebleven de gegevens te corrigeren of door te geven.
 2. Gedurende 1 jaar heeft de onderneming geen bevestiging gegeven over haar gegevens in het UBO-register.
 3. De onderneming heeft geen informatie over de uiteindelijke begunstigden doorgegeven of gedurende minstens 7 jaar niets gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze doorhaling kan volgens de FOD Financiën ingetrokken worden zodra de nodige formaliteiten zijn vervuld.

Gevolgen van de ambtshalve doorhaling

De doorhaling is een administratieve maatregel en heeft geen impact op de wettelijke status van een vennootschap. De vennootschap behoudt haar rechtspersoonlijkheid en moet onverminderd voldoen aan al haar wettelijke, boekhoudkundige, sociale en fiscale verplichtingen.

Toch heeft de doorhaling wel degelijk ernstige gevolgen, zoals:

 • Een verbod om de geschrapt verklaarde activiteiten uit te oefenen, met strafrechtelijke sancties tot gevolg.
 • De schrapping wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, waardoor derden op de hoogte zijn van de situatie.
 • Alle rechtsvorderingen van de vennootschap worden onontvankelijk.

Publicatie van doorhalingen

Doorhalingen en ingetrokken doorhalingen zijn raadpleegbaar via de applicaties en diensten die ter beschikking staan aan overheidsdiensten en via het bestand van alle voor hergebruik beschikbare publieke gegevens. Ze worden ook bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De informatie is ook beschikbaar via de toepassing ‘Public Search’ en de ‘Webservice Public Search’.

Hebt u nog vragen? We helpen u graag. Neem gerust contact met ons op.

Neem contact op met één van onze experten

Tanja De Naeyer

Tanja De Naeyer

Senior Manager Tax & legal services

Contact