Overslaan en naar de inhoud gaan
#Business Consulting #Operationele Ondersteuning #Supply Chain #Corona

Hoe kan een Supply Chain Control Tower u door een globale crisis helpen ?

maandag 20/04/2020
SupplyChain_Tower

Supply chain-netwerken over de hele wereld worden zwaar op de proef gesteld door de Covid-19 crisis. Supply en demand staan onder druk door mondiale paniekreacties, lockdowns en gesloten grenzen. In bijna alle sectoren verzetten supply chain-managers hemel en aarde om overzicht te krijgen op de goederenstromen tijdens de grootste logistieke crisis ooit. Alvast één kapitale trend tekent zich af: Corona leidt tot het versneld bouwen van Supply Chain Control Towers.

  • Hoe krijgen supply chain managers opnieuw zicht op de waardeketting?
  • Waarom is de integratie met leveranciers en distributeurs zo kritisch?
  • Waarom is dit hét moment om te investeren in nieuwe technologieën?

Ongeziene kettingreactie verstoort supply-zijde

Heel wat landen zijn overgegaan tot een lockdown en hebben hun landsgrenzen al dan niet volledig afgesloten om de Corona-pandemie zoveel mogelijk in te dijken. Die maatregelen dienen de volksgezondheid, maar hebben ook een grote weerslag op de logistieke keten. Toen Covid-19 eind 2019 enkele sleutelregio’s in Zuidoost-Azië in zijn greep had, kwam de toelevering van basisgrondstoffen en halffabricaten in bepaalde sectoren al onder flinke druk te staan. De gevolgen voor de productie- en assemblagesector in andere delen van de wereld werd snel voelbaar en had impact tot en met de levering aan de eindklant. Vandaag verstoort deze ongeziene kettingreactie goederenstromen op wereldschaal – van grondstof tot eindproduct, van basisproducent tot consument.

Schokgolven aan vraagzijde

Niet alleen de supply, de leverzijde, staat onder druk. Sinds begin januari zwengelen mainstream media de berichtgeving over de Corona-problematiek gestadig aan. Gevolg was in eerste instantie dat vooral producenten en grootverdelers in Europa en de Verenigde Staten extra buffers aanlegden. Met andere woorden: een eerste schokgolf aan vraagzijde. Toen midden februari duidelijk werd dat het virus Europa niet zou sparen, begon ook de consument zich zorgen te maken. Een maand later begonnen overheden in snel tempo lockdown-maatregelen te nemen. De impact op de vraag was enorm: consumenten panikeerden en hamsterden basisproducten, terwijl de vraag naar heel wat niet-basisproducten in elkaar klapte. Met andere woorden: een tweede schokgolf aan vraagzijde.

Veranderingen in de vraag (demand) bewegen zich typisch in toenemende  mate stroomopwaarts doorheen de supply chain voort (het zogenaamde bullwhip- of zweepslag-effect). Het hoeft dan ook geen betoog dat de opeenvolgende, snelle evoluties van de wereldwijde vraag door Corona, zorgen voor een ongeziene logistieke uitdaging.

Korte termijn: zicht krijgen op de end-to-end waardeketting

De onmiddellijke uitdaging voor supply chain professionals vandaag is om zicht te krijgen op de situatie. Elke dag moeten ze de puzzel opnieuw leggen: waar zitten welke voorraden? Hoe zit het met de toelevering? Hoe evolueert de vraag?

Op korte termijn is het belangrijk om data te verzamelen en heel snel in te spelen op de continu veranderende vraag en aanbod. In de praktijk komt het erop neer dat logistieke planners en supply chain coordinators meer dan ooit de bedrijven overeind houden. Handelen op korte termijn is van primordiaal belang, maar nu al is duidelijk dat je deze logistieke coördinatie over de grenzen van het eigen bedrijf moet opzetten. Het is veel effectiever om samen te werken met je belangrijkste klanten en leveranciers, om een end-to-end overzicht te krijgen, dan in je eentje te puzzelen met informatie uit je eigen fabriek of magazijnen. Meer dan ooit blijkt het belang van het uitwisselen van informatie, zeker in geglobaliseerde en complexe supply chains.

Betere datastroom = betere goederenstroom

Bedrijven die al voor de crisis goed geïntegreerd waren met hun toeleveranciers, plukken daar vandaag de vruchten van. Wie (real-time) zicht heeft op de voorraadniveaus van zijn leveranciers, wie toegang heeft tot de logistieke planning van 3PL’s en transporteurs, kan de bevoorrading naar de eigen fabrieken en warehouses beter inschatten. Maar ook wie weet wat er ‘stroomafwaarts’ gebeurt, wie weet wat er verkocht wordt aan verdelers en eindklanten, heeft een voordeel. De optelsom maakt duidelijk dat als u regelmatig updates ontvangt over wat vertrekt uit uw distributienetwerk en over wat verkocht wordt bij retailers, u die informatie kan benutten om snel in te spelen op wat u moet produceren. U weet meteen ook welke bestellingen u zelf moet plaatsen bij uw leveranciers. Hoe beter de informatiestroom verloopt, hoe beter u de goederenstroom kan organiseren. Als er één belangrijke les te trekken valt uit de Coronacrisis, dan is het wel deze: bedrijven die de voorbije jaren sterk integreerden met de logistieke systemen en -processen van hun leveranciers en klanten, hebben een grotere kans om heelhuids door deze crisis te raken.

Supply Chain Control Towers worden ‘common practice’

Winston Churchill zei:”Never waste a good crisis.” Het klopt dat een crisis dwingt om oplossingen te zoeken buiten de gebaande wegen. Alhoewel Supply Chain Management de voorbije twee decennia lang niet meer het ondergeschoven kind was, blijft het een domein waarin het soms moeilijker was om vooruitstrevende verbeteringen te realiseren en daarvoor het nodige budget vrij te maken.

Ook al werden er stappen gezet in het verder digitaliseren van supply chains, toch keken heel wat bedrijven wat weifelend naar technologieën als Internet of Things, Blockchain en doorgedreven Business Analytics. Corona zal ongetwijfeld zorgen voor een kwantumsprong. Corona bezorgt Supply Chain Managers de stem én het momentum om – na de eerste crisis – massief te investeren in deze nieuwe technologieën. Het is niet langer een optie om tevreden te zijn met het status quo. Er zal stevig worden gebouwd aan zogenaamde Supply Chain Control Towers: rapporten die een holistisch overzicht bieden op supply en demand doorheen de hele waardeketen. Zowel high-level als op detail-niveau. Het Internet of Things zal deze rapporten voeden met real-time updates. Iedere verkoop wereldwijd wordt geregistreerd, elke Bill of Lading, iedere containerbeweging, waar dan ook ter wereld… niets ontsnapt aan het alziend oog van de Supply Chain Control Tower. In eerste instantie zal deze evolutie zich toespitsen op louter rapporteren en informeren. In een tweede fase zal de Control Tower steeds meer logistieke beslissingen overnemen en zullen AI en Machine Learning de optimale supply chain puzzel leggen.

De Coronacrisis zal ervoor zorgen dat, nadat het stof is gaan liggen, supply chain professionals in een andere, digitale wereld wakker worden. Dat is een uitdaging, maar vooral een prachtige kans om supply chains te optimaliseren en te versterken in een steeds minder voorspelbare wereld.

Neem contact op met één van onze adviseurs
Joël Wijns
Joël Wijns
Partner Business Consulting