Overslaan en naar de inhoud gaan
#Business Consulting #Supply Chain #Corona #Logistiek

ASCM inspireert met tien trends voor Supply Chain en logistiek

maandag 10/05/2021
Trends Supply Chain

De snel veranderende wereld confronteert Supply Chain managers met nieuwe onzekerheden, ongeziene technologische evoluties en maatschappelijke verschuivingen. De Association for Supply Chain Management (ASCM) maakte een overzicht van de belangrijkste trends die het Supply Chain vak transformeren.

De Coronacrisis was voor velen een eye opener. Toch waren heel wat van de ontwikkelingen die zich nu manifesteren al langer aan de gang. Zij maken komaf met de zekerheden van het einde van de vorige eeuw, die de basis vormden voor de ontwikkeling van geglobaliseerde logistieke netwerken. Om ons te wapenen tegen de huidige onzekerheden en risico’s, kunnen veerkrachtige ketens een oplossing bieden.

Dat blijkt ook uit een recente studie van onderzoeksinstituut ASCM, de overkoepelende organisatie van de bekende Supply Chain merken APICS en SCOR. Als Premier Elite Channel Partner van ASCM verzorgt Moore Belgium/CIMCIL jaarlijks tal van Supply Chain opleidingen voor enkele honderden cursisten.

We delen dan ook graag de belangrijkste Supply Chain evoluties die ASCM ziet als wereldwijde leider op het vlak van Supply Chain transformatie. Het was meer bepaald ASCM’s Research, Innovation and Strategy Sensing Subcommittee die het onderzoek uitvoerde. De trends die boven water kwamen, vormen niet alleen een grote uitdaging maar ook inspirerende opportuniteiten voor heel wat bedrijven.

1. Risicobeheersing doet bedrijven logistieke netwerken herevalueren

Supply Chains worden steeds complexer en raken steeds meer met elkaar verweven. Als één deel van het netwerk wordt blootgesteld aan risico’s, dan kan dat een impact hebben op het hele netwerk. Bedrijven die de focus leggen op een veerkrachtige keten en risicopreventie, zullen beter gewapend zijn tegen onverwachte gebeurtenissen. Zo kunnen ze het verschil maken met de concurrentie en marktaandeel winnen.

2. Flexibele shipping en fulfillment oplossingen ondersteunen de e-commerce boost

De Coronacrisis heeft nog meer consumenten het online shoppen doen ontdekken. Dat dwingt bedrijven om nieuwe en innovatieve last mile leveroplossingen uit te werken. Zo worden fulfillment centers gecreëerd in retailwinkels, bestelwagens worden pick-up punten en consumenten worden ingeschakeld om pakjes af te leveren. Om de klant een optimale service te bieden, is het in elk geval belangrijk om te zorgen voor zoveel mogelijk leveropties.

3. Digitalisering wordt motor voor Supply Chain integratie

We zien een duidelijke transformatie van losse datasets en processen naar een volledig geïntegreerde end-to-end Supply Chain. Die evolutie verhoogt de visibiliteit aanzienlijk. Door informatie te delen en wereldwijde data te harmoniseren, verschuift de focus van brandjes blussen naar het adequaat voorspellen en voorkomen van verstoringen in de keten.

4. Supply Chain talent krijgt steeds meer erkenning

Een solide strategie om Supply Chain talent aan te trekken en te behouden wordt noodzakelijk. Bedrijven zullen, nog meer dan vandaag, beroep doen op tijdelijke flexibele expertise (via operationele consultants en contractors). Daarnaast zullen ook partnerships met universiteiten en andere organisaties toelaten om flexibele programma’s te ontwikkelen, die dehuidige en toekomstige industriële professionals klaarstomen voor de toekomst. Ook jongeren, vrouwen en minderheden worden steeds meer aangemoedigd om te kiezen voor een Supply Chain carrière.

5. 3D-printing helpt bedrijven duurzamer te werken en veerkracht te winnen

De Coronacrisis stimuleerde bedrijven in een aantal sectoren om (tijdelijk) in te zetten op 3D-printing en zo de druk op de keten door de plotse pieken of tekorten, te verminderen. Het printen van medische apparatuur is hiervan een mooi voorbeeld. Door 3D-printing te combineren met traditionele processen, krijgen we enerzijds stukken die op een duurzame manier dicht bij de klant worden geprint en die anderzijds aan een lagere kost worden geproduceerd dan in een traditioneel proces.

6. Analytics en verregaande automatisering raken verweven in Supply Chain planning

We zien een duidelijke versnelling in de implementatie van artificiële intelligentie en machine learning met het oog op predictive en prescriptive analytics. Het effect daarvan binnen de end-to-end keten zal steeds groter worden. Bedrijven die inzetten op de kracht van big data en automatisering kunnen vooruitgang boeken op het vlak van visibiliteit, operationele efficiëntie, kwaliteit en winstgevendheid.

7. Cybersecurity wordt een onmisbaar ingrediënt voor een robuuste Supply Chain

Artificial Intelligence, blockchain en Internet of Things (IOT) zorgen voor een explosie aan data en datagedreven processen. Dat geeft echter ook aanleiding tot nieuwe kwetsbaarheden binnen systemen en tools (social engineering, hacking, ransomware dataleaks, …). Voor bedrijven wordt het beschermen van gegevens een grote uitdaging. Supply Chains moeten alles uit de kast halen om hun netwerken, apparatuur, mensen en programma’s te beschermen.

8. IoT zorgt voor een revolutie in de tracering van zendingen en voorraden

IoT en sensortechnologie laat toe om de visibiliteit en de real-time tracking van grondstoffen en afgewerkte producten aanzienlijk te verhogen. Sensoren worden bovendien steeds goedkoper en betrouwbaarder. De snelle ontwikkelingen op dat vlak maken Supply Chain netwerken meer responsief en competitief.

9. Sociale veranderingen vormen uitdaging en opportuniteit

Consumenten hebben steeds hogere verwachtingen op het vlak van ethiek en corporate citizenship. Dat doet bedrijven nog meer nadenken over de manier waarop ze hun goederen sourcen, produceren en leveren. Initiatieven in die richting kunnen evenwel leiden tot prijsstijgingen, en uitdagingen rond de productbeschikbaarheid. Het is dan ook een grote uitdaging én opportuniteit om op evolutie in te spelen.

10. Groene logistieke ketens en Industry 4.0 zijn niet meer weg te denken

De impact van de klimaatveranderingen houdt meer en meer mensen bezig. Overheden werken aan maatregelen om de uitstoot van broeistofgassen aan banden te leggen. Ook logistieke stromen worden onderzocht en de verwachting is dat een aantal industriële activiteiten opnieuw dichter bij de afzetmarkt zullen plaatsvinden, om zo de CO2 voetafdruk te verkleinen. Industry 4.0 kan hier een drijvende kracht in worden.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Joël Wijns

Joël Wijns

Partner Business Consulting

Contact
Jan-Frederik Van Overschee

Jan-Frederik Van Overschée

Senior Manager Business Consulting

Contact