Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Transfer Pricing

Respecteer de transfer pricing documentatie-
regels en voorkom boetes

maandag 25/09/2023

Transfer pricing is het geheel van regels dat ervoor zorgt dat ondernemingen die tot dezelfde (inter)nationale groep behoren onderling evenwichtige prijzen bepalen en de winsten correct toekennen bij intragroeptransacties. Sinds 2016 bestaan er verplichte transfer pricing documentatievereisten in België. Hieronder een overzicht van de spelregels.

Transfer pricing documentatie in België

De verplichte transfer pricing documentatievereisten in België zijn van toepassing op Belgische ondernemingen die deel uitmaken van een multinationale groep en een aantal voorgeschreven financiële drempels overschrijden.

Het doel van de wetgever bij de invoering van de verplichte transfer pricing documentatieregels was om meer (internationale) fiscale transparantie te bekomen. De toepassing van transfer pricing op intragroeptransacties heeft een directe impact op de verdeling van de groepswinst tussen verschillende ondernemingen. Bijgevolg heeft dat ook gevolgen voor de fiscale inkomsten van de betrokken landen. Transfer pricing krijgt de laatste jaren dan ook steeds meer lokale en internationale aandacht.

De Belgische transfer pricing documentatieregels voorzien in een drieledige documentatie- en rapporteringsverplichting. Die zijn grotendeels in lijn met de internationale OESO-standaarden. Ondernemingen op wie de regels van toepassing zijn, zijn verplicht om jaarlijks een groepsdossier (Master File) en een lokaal dossier (Local File) in te dienen. In bepaalde gevallen is ook een landenrapport (Country-by-country report) nodig.

Voorwaarden groepsdossier en lokaal dossier

De verplichting tot het indienen van een groepsdossier en een lokaal dossier is van toepassing voor groepsentiteiten van multinationale groepen die een van de volgende criteriaoverschrijden tijdens het boekjaar voorafgaand aan het rapporteringsjaar op basis van hun enkelvoudige jaarrekening:

  • Een totaal van 50 miljoen euro aan bedrijfs- en financiële opbrengsten (met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten)
  • Een balanstotaal van 1 miljard euro
  • Een jaargemiddelde van minstens 100 voltijdse equivalenten (Vte's) in het personeelsbestand

Opgelet, deze drempels gelden niet enkel voor de ‘echt’ grote ondernemingen. We spreken van een multinationale groep zodra er twee of meer ondernemingen met elkaar verbonden zijn (door eigenaarschap en controle) en ze in een verschillend rechtsgebied gevestigd zijn.

Heeft een Belgische onderneming bijvoorbeeld één dochteronderneming of vaste inrichting in het buitenland en overschrijdt ze een van de voormelde criteria, dan geldt de rapporteringsverplichting.

Timing groeps- en lokaal dossier

Het groepsdossier moet ingediend worden binnen de 12 maandenna de laatste dag van de rapporteringsperiode van de multinationale groep. Het lokaal dossier moet samenmetde aangifte vennootschapsbelasting ingediend worden. Voor boekjaren die eindigen op 31 december 2022 betekent dit dat het lokaal dossier moet worden ingediend voor 9 oktober 2023. De deadline voor het groepsdossier valt op 31 december 2023.

Administratieve boetes

Leeft uw onderneming de transfer pricing rapporteringsverplichting niet na, dan leidt dat tot administratieve boetes. Onder niet naleven wordt verstaan laattijdig, foutief of niet indienen van Belgische transfer pricing documentatie.

De eerste overtreding wordt nog vaak door de vingers gezien. Maar vanaf een tweede overtreding worden wel boetes opgelegd. Beginnend bij 1.250 euro en bij elke bijkomende overtreding nemen ze toe. Ze kunnen oplopen tot 25.000 euro.

De afgelopen jaren waren deze administratieve boetes eerder een theoretische stok achter de deur. Ondertussen worden de eerste boetes effectief toegekend. Kortom, het is duidelijk dat de Belgische belastingadministratie voortaan de naleving van de transfer pricing documentatievereisten actief gaat controleren, in parallel met meer transfer pricing audits.

Hebt u hier vragen over. Neem zeker contact op. We zijn er voor u.

Ontdek hoe wij u kunnen helpen met transfer pricing.

Neem contact op met één van onze experten

Joachim Janssen

Joachim Janssen

Partner Tax & Legal Services

Contact
Martijn Van den Boer

Martijn Van den Boer

Manager Tax & Legal Services

Contact