Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw-advies #Business & International Tax #Onroerend Goed #Vastgoed

Privé genieten van vastgoed in uw vennootschap: kan dat nog?

donderdag 25/05/2023
Portrait of handsome, brunet, smiling, happy lawyer, holding mug of tea in his hand, looking to the side, sitting in workstation

Geniet u als bedrijfsleider van gratis bewoning van een onroerend goed van uw vennootschap, dan betaalt u daarvoor een voordeel van alle aard. Dat wordt berekend op basis van een geïndexeerd kadastraal inkomen (geïndexeerd KI x 100/60 x 2). De gratis terbeschikkingstelling van de woning vormt dan een looncomponent. En de kosten die uw vennootschap maakt om de woning te verkrijgen (eventueel in vruchtgebruik) zijn aftrekbare loonkosten.

Download het e-book

Fiscale aftrekbaarheid in vraag gesteld

Deze ogenschijnlijk logische samenhang, in de praktijk bestempeld als de ‘bezoldigingstheorie’, wordt niet altijd zonder slag of stoot aanvaard.

Waarom recht op bezoldiging?

Wanneer u als bedrijfsleider de kosteloze terbeschikkingstelling verkrijgt van een onroerend goed van uw vennootschap als een voordeel van alle aard, moet uw vennootschap kunnen verantwoorden waarom u recht hebt op die bezoldiging. Die vraag is ruimer dan het eenvoudig recht op verloning. Ze vereist een verantwoording voor de werkelijke prestaties die u als bedrijfsleider levert en de bezoldiging die daartegenover staat. De aftrekbaarheid van de gemaakte kosten in hoofde van uw vennootschap staat of valt met deze verantwoording.

Extra waakzaamheid bij vruchtgebruikconstructie

Die verantwoording wordt moeilijker als uw vennootschap enkel het vruchtgebruik aanhoudt van de woning. De redenering is dat het vruchtgebruik na een aantal jaren automatisch aanwast bij de blote eigenaar en uw vennootschap daardoor geen inkomsten (in de vorm van een meerwaarde) zal genereren uit het onroerend goed. De kapitaalwaarde van de woning zal uit de vennootschap verdwijnen.

Wat zegt de rechtspraak over de bezoldigingspolitiek?

Volgens het Hof van Cassatie kunnen uitgaven die een vennootschap maakt om aan haar bedrijfsleider een voordeel van alle aard toe te kennen, wel degelijk principieel aftrekbare beroepskosten zijn. Maar, dan moet de belastingplichtige vennootschap aantonen dat het voordeel van alle aard een tegenprestatie is voor werkelijk door de bedrijfsleider aan de vennootschap geleverde prestaties.

Zorg voor goede documentatie

Recente rechtspraak leert ons dat wanneer u goed documenteert dat de gratis terbeschikkingstelling van de woning deel uitmaakt van de verloningspolitiek van uw vennootschap, uw casus het meeste kans op slagen heeft. Veel belastingplichtigen waren zich daar in het verleden echter niet van bewust en kunnen zich vandaag onvoldoende verweren tegen de fiscus. Voorzie dus zeker deze documentatie. Dat kan bijvoorbeeld via een bezoldigingsverslag. Daarin kan u de grootte en samenstelling van de bezoldiging van een bestuurder voor de geleverde prestaties motiveren, inclusief de terbeschikkingstelling van het onroerend goed. De algemene vergadering van aandeelhouders die de bezoldiging van de bestuurder goedkeurt, kan vervolgens verwijzen naar dat verslag.

Pak het doordacht aan

Uw privéwoning in uw vennootschap onderbrengen, kan nog steeds, op voorwaarde dat u goed nadenkt over hoe die gratis woning past binnen uw bezoldigingspakket als bedrijfsleider.

Dit kan u concreet doen:
  • Werk een loonpolitiek uit en bekijk hoe het voordeel van alle aard, samen met de andere geldelijke of natura verloningen, zicht verhoudt tot uw prestaties als bedrijfsleider en de omzet van uw vennootschap;
  • Documenteer deze oefening in een bezoldigingsverslag;
  • Verantwoord verloningen in de notulen van de algemene vergadering;
  • Vergeet niet om het voordeel van alle aard voor gratis woonst aan te geven.

Wilt u graag meer weten over vastgoedfiscaliteit, download het e-book.

Neem contact op met één van onze experten

Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact
Dimitri Lemeire

Dimitri Lemaire

Director Tax & Legal Services

Contact