Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw-advies #Business & International Tax #Aandelen #Vastgoed #Onroerend Goed

Hoe aandelen overdragen naar de volgende generatie?

donderdag 25/05/2023
Hoe aandelen overdragen naar de volgende generatie

Indien u als bedrijfsleider aandelen van uw vennootschap wil schenken aan uw kinderen, kan dat op een fiscaalvriendelijk manier, zonder al te veel kosten. Dat is eveneens het geval als uw vennootschap vastgoed bezit.

Download het e-book

Gewone roerende schenking

Schenkt u aandelen via een gewone roerende schenking, dan moet daarop 3% schenkbelasting betaald worden, bij schenking in rechte lijn en tussen partners. De schenking gebeurt via een notariële akte, en de 3% is verschuldigd op de totale waarde van de geschonken aandelen.

Noteer dat een schenking van aandelen via een handgift niet mogelijk is. Een onrechtstreekse schenking kan eventueel wel, maar heeft als nadeel dat u in principe geen voorwaarden kan toevoegen. Via een pacte adjoint kan dat voor bepaalde voorwaarden eventueel wel.

Geen ontsnapping meer via ‘kaasroute’

Sinds 15 december 2020 is het niet meer mogelijk om aan de schenkbelasting te ontsnappen door aandelen te schenken via een Nederlandse notaris. Alle buitenlandse schenkingsaktes die betrekking hebben op het roerend vermogen van een Belgische rijksinwoner moeten voortaan verplicht in België geregistreerd worden. Op buitenlandse schenkingsaktes is dus schenkbelasting verschuldigd.

Familiebedrijven

In Vlaanderen bestaat er echter een nultarief voor familiebedrijven. Het gaat om een uitzondering in de wetgeving, waar uiteraard voorwaarden aan verbonden zijn, zoals:

  • Na de schenking wordt er nog minstens 3 jaar een activiteit voortgezet. Dat mag een andere activiteit zijn dan de activiteit op het moment van de schenking.
  • De schenker moet een woonplaats hebben in het Vlaams Gewest op het ogenblik van de schenking.
  • De schenker en zijn familie samen moeten minimaal 50% van de aandelen bezitten.

Geen gunsttarief voor zuivere vastgoedvennootschap

Let op! De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) aanvaardt niet dat een zuivere vastgoedvennootschap in aanmerking komt voor het Vlaamse gunsttarief voor familiebedrijven. Als de terreinen en gebouwen meer dan 50% van het totaal actief uitmaken, en de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen minder dan 1,50% van het totaal actief, kunnen de aandelen evenmin aan het nultarief geschonken worden. Dat standpunt kan u wel betwisten door tegenbewijs te leveren. Het beheer van onroerende goederen kan immers een beroepsactiviteit op zich zijn, conform een arrest van het Hof van Beroep van Gent. Overweegt u vastgoed aan te kopen via uw vennootschap, houd dit dan in uw achterhoofd.

Wilt u graag meer weten over vastgoedfiscaliteit, download het e-book.

Neem contact op met één van onze experten

Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact
Dimitri Lemeire

Dimitri Lemaire

Director Tax & Legal Services

Contact