Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw-advies #Business & International Tax #Aandelen #Vastgoed #Onroerend Goed

Hoe aandelen overdragen naar de volgende generatie?

maandag 15/03/2021
Hoe aandelen overdragen naar de volgende generatie

Indien u als bedrijfsleider aandelen van uw vennootschap wilt schenken aan uw kinderen, kan dat op een fiscaalvriendelijk manier, zonder al te veel kosten.

Dat is eveneens het geval als uw vennootschap vastgoed bezit.

Gewone roerende schenking

Schenkt u aandelen via een gewone roerende schenking, dan moet daarop 3% schenkbelasting betaald worden, bij schenking in rechte lijn en tussen partners. De schenking gebeurt via een notariële akte, en de 3% is verschuldigd op de totale waarde van de geschonken aandelen. Noteer dat een schenking van aandelen via een handgift niet mogelijk is.

Geen ontsnapping meer via ‘kaasroute’

Sinds 15 december 2020 is het niet meer mogelijk om aan de schenkbelasting te ‘ontsnappen’ door de schenking van de aandelen te doen via een Nederlandse notaris. Alle buitenlandse schenkingsaktes die betrekking hebben op het roerend vermogen van een Belgische rijksinwoner moeten voortaan verplicht in België geregistreerd worden. Op buitenlandse schenkingsaktes is dus ook schenkbelasting verschuldigd.

Familiebedrijven

In Vlaanderen bestaat er echter een nultarief voor familiebedrijven. Het gaat om een uitzondering in de wetgeving, waar uiteraard voorwaarden aan verbonden zijn, zoals:

  • Na de schenking wordt er nog minstens 3 jaar ‘een’ activiteit voortgezet. Dat mag een andere activiteit zijn dan de activiteit op moment van schenking.
  • De schenker moet een woonplaats hebben in het Vlaams Gewest op het ogenblik van de schenking.
  • De schenker en zijn familie samen moeten minimaal 50% van de aandelen bezitten.

Geen gunsttarief voor zuivere vastgoedvennootschap

Let op! Een zuivere vastgoedvennootschap komt niet in aanmerking voor het Vlaamse gunsttarief voor familiebedrijven. En als de terreinen en gebouwen meer dan 50% van het totaal actief uitmaken, kunnen de aandelen evenmin aan het nultarief geschonken worden. Houd dat in uw achterhoofd als u overweegt vastgoed aan te kopen via uw vennootschap.

Wilt u graag meer weten over vastgoedfiscaliteit, download het e-book.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact
Dimitri Lemeire

Dimitri Lemaire

Director Tax & Legal Services

Contact