Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Corona #Belastingen

Opvang geannuleerd door Corona.
Nog recht op belasting-
vermindering?

dinsdag 28/04/2020
Ik heb kosten voor kinderopvang betaald, maar de opvang werd geannuleerd door corona

Omwille van COVID-19 zijn alle jeugdactiviteiten tijdens de paasvakantie geschrapt. Om te vermijden dat jeugdorganisaties en andere organisatoren massaal in financiële problemen zouden komen, wordt aangedrongen op solidariteit van de betrokken ouders.

Die ouders, of althans de ouders voor wie dat financieel mogelijk is, zouden solidair kunnen zijn door het inschrijvingsgeld voor kampen en activiteiten niet terug te vragen. 

Die solidariteit wordt fiscaal ondersteund. Wie zijn inschrijvingsgeld niet terugvraagt, zal, onder de hierna vermelde voorwaarden, toch recht hebben op de belastingvermindering, ook al heeft er geen effectieve opvang plaatsgevonden. 

Deze tijdelijke maatregel is van toepassing op de uitgaven voor kinderoppas die betrekking hebben op opvang gedurende de periode dat de maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus van toepassing zijn, zijnde ten vroegste vanaf 14.03.2020 en tot de einddatum van deze periode vastgesteld door de overheid. 

Voorwaarden waaronder de uitgaven gedaan voor een activiteit die wordt geannuleerd omwille van COVID-19, toch recht geven op de belastingvermindering: 

  • De opvangactiviteit wordt geannuleerd omwille van de maatregelen in het kader van COVID-19. 
  • De ouders hebben effectief uitgaven gedaan voor de geannuleerde activiteit. 
  • De uitgaven zouden in aanmerking gekomen zijn voor de belastingvermindering indien er effectief opvang had plaatsgevonden. Zo komt bijvoorbeeld opvang uitgebaat door een commerciële onderneming niet in aanmerking voor de belastingvermindering. 
  • Er is dus m.a.w. voldaan aan alle voorwaarden van art. 14535, WIB 92, met uitzondering van de voorwaarde 'effectieve opvang'. 
  • De ouders hebben het recht om hun uitgaven terug te vorderen, maar beslissen om dit niet te doen. Die beslissing is definitief en onherroepelijk. Wie zijn uitgaven geheel of zelfs gedeeltelijk terugvordert, heeft geen recht op de belastingvermindering. 
  • De organisator reikt aan de ouders het modelattest uit dat reeds bestaat voor deze materie. Tijdens deze tijdelijke maatregel mogen, in afwijking van de geldende richtlijnen, de dagen waarvoor omwille van de annulatie geen effectieve opvang werd verricht op het attest worden vermeld, maar enkel op voorwaarde dat de ouders beslissen om hun reeds gedane uitgaven niet terug te vorderen. 
  • Wanneer ouders hun gedane uitgaven toch volledig of gedeeltelijk terugvorderen, mag er geen attest worden uitgereikt (ook niet voor het gedeelte dat niet zou worden teruggevorderd). 

Deze bepaling in het kader van de strijd tegen het COVID-19 virus is van toepassing op de uitgaven voor kinderoppas die betrekking hebben op opvang gedurende de periode dat de maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus van toepassing zijn, zijnde ten vroegste vanaf 14.03.2020 en tot de einddatum van deze periode vastgesteld door de overheid. 

Teneinde aan de betrokkenen volledige rechtszekerheid te garanderen zal de inhoud van deze circulaire bij wet worden bekrachtigd. 

Vind een antwoord op al uw vragen over deze Coronacrisis in onze speciale FAQ.

Laatste update: 30/04/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services