Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw-advies #Belastingen

Hoe worden beleggingen in cryptomunten belast?

dinsdag 27/02/2024

Heel wat Belgen krijgen meer en meer belangstelling voor cryptomunten. Virtuele munten, dus. Sommige beleggers hebben zelfs de stap gezet om crypto te kopen. Die beleggingen kunnen op termijn een meerwaarde opleveren, zowel wanneer de cryptomunten worden verkocht als wanneer ze in andere cryptomunten worden omgezet. Belastingplichtigen moeten echter beseffen dat de meerwaarde die de belegger ontvangt een inkomen is dat zou kunnen worden belast. We leggen hieronder uit hoe u vandaag de belasting op cryptomunten moet berekenen.

Cryptomunten: welke belasting?

Omdat de meerwaarden die natuurlijke personen met beleggingen in cryptomunten realiseren momenteel niet onder een specifiek belastingreglement vallen, moeten we de aard van de inkomsten uit die meerwaarden bepalen om te weten welke belastingstelsel van toepassing is. Afhankelijk van de feitelijke elementen van de belegging hebben we te maken met beroepsinkomsten, niet-belastbare inkomsten of diverse inkomsten.

Meerwaarden die als beroepsinkomsten worden beschouwd

Meerwaarden die worden gerealiseerd in het kader van een beroepsactiviteit van een natuurlijke persoon worden als beroepsinkomsten beschouwd. Ze zijn dus net als alle andere belastbare inkomsten onderworpen aan de personenbelasting, tegen een progressief tarief per schijf en vermeerderd met de gemeentebelasting. Eventuele minderwaarden zijn aftrekbaar van de beroepsinkomsten.

Een beroepsactiviteit wordt gedefinieerd als een geheel van frequente handelingen die zodanig met elkaar verbonden zijn dat ze een regelmatige en continue activiteit vormen voor de persoon die ze uitvoert. In de praktijk is dit een beoordeling van de feiten die rekening houdt maar niet beperkt is tot de volgende elementen: de aard van de verrichtingen, het aantal verrichtingen, de omvang ervan, de organisatie voor de uitvoering ervan, het gebruik van financiering, de samenwerking met andere personen, …

Meerwaarden die als niet-belastbare inkomsten worden beschouwd

Meerwaarden die in het kader van het normale beheer van een vermogen worden gerealiseerd, door een redelijke persoon die dat vermogen wenst te doen groeien of te behoeden, worden als niet-belastbare inkomsten beschouwd. Ze zijn dus vrijgesteld van belastingen.

Of een particulier vermogen al dan niet op de normale manier wordt beheerd, is een feitelijke zaak die een algemene analyse vereist van alle elementen en alle stappen die zijn ondernomen om de verrichtingen uit te voeren.

Meerwaarden die als diverse inkomsten worden beschouwd

Meerwaarden die worden gerealiseerd in het kader van speculatieve verrichtingen die geen deel uitmaken van het normale beheer van privévermogen en evenmin van een beroepsactiviteit, worden als diverse inkomsten beschouwd. Ze zijn dus onderworpen aan de personenbelasting, tegen een afzonderlijk tarief van 33 % en vermeerderd met de gemeentebelasting.

De beoordeling van het al dan niet speculatieve karakter van de verrichtingen is een louter feitelijke zaak die vatbaar is voor interpretatie. Ter informatie: de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën, waaraan elke belastingplichtige bij de administratie kan informeren naar haar standpunt over de fiscale gevolgen van een nog niet uitgevoerde verrichting, heeft een lijst van 17 vragen opgesteld voor de belastingplichtige die in cryptomunten belegt. Uit de vragen blijkt dat de overheid verscheidene elementen zal analyseren om het speculatieve karakter van de belegging te beoordelen. Die elementen omvatten onder meer:

  • De oorsprong van de aankoop (persoonlijk spaargeld, een erfenis, wederbelegging van goederen enz.)?
  • Het belegde bedrag? Percentage van het belegde bedrag ten opzichte van het eigen vermogen?
  • De frequentie van de aankopen en verkopen?
  • De gebruikte beleggingsstrategie?
  • Een beroep op professioneel beleggingsadvies?
  • Het gebruik van leningen om te beleggen?

De beslissing zal afhangen van de vraag of de verrichtingen met cryptomunten gebeuren in het kader van een min of meer complexe constructie die een redelijke persoon die in het kader van het normale beheer van zijn vermogen handelt niet zou kunnen opzetten.

Merk echter op dat het ontbreken van specifieke wetgeving op dit gebied tot rechtsonzekerheid voor de Belgische belastingplichtige kan leiden. De beoordeling van de belasting van deze inkomsten hangt immers vooral af van de feitelijke elementen. Heeft u advies nodig over dit onderwerp? Neem contact op met één van onze experts.

Neem contact op met één van onze experten

Guillaume Schmitz

Guillaume Schmitz

Partner Tax & Legal Services

Contact