Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Corona

Onregelmatige bezoldiging bedrijfsleider tijdens Corona

donderdag 17/12/2020
Verwerking onregelmatige bezoldiging bedrijfsleider

De fiscus heeft in de lang verwachte circulaire met betrekking tot de 80% regel en de bezoldiging van de bedrijfsleider in tijden van Corona haar standpunt duidelijk gemaakt.

De maandelijkse regelmatigheid van de bezoldiging voor bedrijfsleiders blijft de hoeksteen van de aanvaarding van de normale bruto jaarbezoldiging voor de 80%  regel. 

De fiscus maakt echter voor het jaar 2020 een uitzondering op dit gedeelte van de voorwaarden mits : 

De bedrijfsleider moet recht hebben op het overbruggingsrecht

Dit om aan te duiden dat er wel degelijk ernstige moeilijkheden zijn voor het bedrijf door de door de regering genomen maatregelen in het kader van COVID-19, en het niet kan gaan om een tijdelijke verlaging van de inkomsten om andere redenen. Zich gewoon geen loon toe kennen gedurende enkele maanden omwille van voorzorg of onzekerheid volstaat niet. 

De maanden dat er geen loon werd uitgekeerd, worden dan buiten beschouwing gelaten voor het bepalen van de regelmatigheid van de bezoldiging

Enkele voorbeelden, waarbij er steeds uitgegaan wordt dat de bedrijfsleider recht heeft op een overbruggingsmaatregel en dat er over de maandelijkse uitkering van het loon de bedrijfsvoorheffing is betaald:

Voorbeeld 1 

  • Januari - Februari  4.000 per maand
  • Maart - April - Mei geen loon
  • Juni - December 4.000 EUR

Dan is de normale bruto jaarbezoldiging  9 x 4.000  = 36.000 EUR

Voorbeeld 2 

  • Januari en  Februari  4.000 per maand
  • Maart 3.000 EUR
  • April -Mei geen loon 
  • Juni 3.000 EUR
  • Juli - December 4.000 EUR

Dan is de normale bruto jaarbezoldiging  10 x 3000  = 30.000 EUR, omwille van het feit dat het laagste maandelijks loon dat volgens de richtlijnen is uitgekeerd 3.000 EUR is.....

Pas op: de bezoldiging wordt steeds bekeken binnen het boekjaar , en niet het kalenderjaar. Het voorbeeld hierboven is dus van toepassing als boekjaar = kalenderjaar.

Wat bij overschrijding van de 80% regel?

Als de bedrijfsleider recht heeft op overbrugging COVID-19 en er zou te veel betaald zijn, dat moet het teveel worden overgeboekt naar volgend jaar.

Het teveel is dus het verschil tussen de berekening volgens de circulaire en de berekening die gemaakt werd op basis van andere loongegevens (b.v.  het gebruik het loon van 2019 als laatste normale bruto jaarbezoldiging).

Vind een antwoord op al uw vragen in onze FAQ over de tweede Coronagolf.

Bron: Circulaire MINFIN 14/12/2020

Neem contact op met één van onze adviseurs
An Lettens
An Lettens
Partner Tax & Legal Services