Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Business & International Tax #Btw #Fiscaliteit

Kort overzicht: fiscale maatregelen in verband met horeca

dinsdag 18/08/2020
Geen verhoogde aftrek restaurantkosten

Enkele maanden geleden brak een ondenkbare crisis uit in België door het Coronavirus. Zowel de Federale als de Gewestelijke overheid hebben hier snel op gereageerd. Dit deed Federale en de Gewestelijke overheid door heel wat maatregelen te nemen die de liquiditeit van de ondernemingen op korte termijn moest beschermen.

Ondertussen heeft de overheid ook al enkele fundamentele fiscale maatregelen aangekondigd en effectief genomen om ook de negatieve impact van de Coronacrisis op korte als langere termijn aan te pakken. Meer informatie hieromtrent kunt u vinden in onze artikels “Welke bijkomende steunmaatregelen werden er op 6 juni nog genomen?” en “Nieuwe steunmaatregel boost liquiditeit en solvabiliteit”. Omdat het niet altijd duidelijk is welke aangekondigde fiscale maatregelen in verband met de horeca het nu wel hebben gehaald, bezorgen wij u hieronder een kort overzicht.

Verhoogde fiscale aftrek voor restaurantkosten: niet goedgekeurd

Binnen de voorstellen was er onder andere sprake van een verhoging van de fiscale aftrek voor beroepsmatige restaurantkosten. Zoals geweten, wordt de fiscale aftrekbaarheid van deze kosten al jaar en dag beperkt tot 69%, en dit zowel voor vennootschappen als eenmanszaken. Door deze aftrekbaarheid (tijdelijk) te verhogen tot 100% zou men het restaurantbezoek door bedrijven proberen te stimuleren en zo de horecasector opnieuw nieuw leven in te blazen. De sociale partners hadden dit voorgesteld omdat de horecasector één van de zwaarst getroffen sectoren is.

Het voorstel werd in de pers besproken en we kregen hierover binnen ons kantoor dan ook heel wat vragen. Helaas werd te vlug gedacht dat dit voorstel de eindmeet wel zou halen, want (voorlopig) werd deze maatregel niet ingevoerd. Restaurantkosten blijven dus nog steeds slechts voor 69% aftrekbaar, helaas,.

Verhoogde fiscale aftrek voor receptiekosten: wel goedgekeurd

Een gelijkaardig voorstel werd gedaan omtrent de fiscale aftrekbaarheid van beroepsmatige receptiekosten en werd wel aanvaard. Waar deze in normale omstandigheden slechts 50% aftrekbaar zijn, zullen de kosten verbonden aan de organisatie vanevenementen en catering gedaan tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020 100% aftrekbaar zijn.

Receptiekosten worden door de belastingadministratie omschreven als de kosten die de belastingplichtige of zijn vertegenw[node:field_intro]oordiger maakt in het kader van zijn externe relaties, voor de ontvangst van derden in eigen lokalen of elders. Het gaat om kosten die betrekking hebben op de ontvangst van potentiële klanten, leveranciers en zakenrelaties. Volgens de belastingadministratie betreft het zowel de kosten van traiteurs, bloemen, drank- en voedingswaren als de kosten van inrichting (behang, tapijten, gordijnen, ...), afschrijvingen of huur van de lokalen die voor dergelijke ontvangsten bestemd zijn.

BTW-tariefverlaging en consumptiecheque: ook goedgekeurd

Ook de tijdelijke btw-verlaging op restaurant- en cateringdiensten naar 6% werd inmiddels goedgekeurd. Voor meer details hierover verwijzen we naar ons afzonderlijke bijdrage “Btw-verlaging in de horecasector”.

Daarnaast werd de consumptiecheque ingevoerd. Deze consumptiecheque stimuleert niet enkel de heropstart van de horecasector, maar moet ook de sport- en cultuursector alsook lokale handelszaken die moesten sluiten tijdens de lockdown, helpen. De consumptiecheque is een extralegale bonus om de koopkracht van Belgische werknemers te boosten. Het maximumbedrag per cheque bedraagt € 300 en is enerzijds 100% vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen voor de werknemer, en is anderzijds een aftrekbare kost voor de werkgever. Op heden is het niet duidelijk of deze ook aan bedrijfsleider kan worden toegekend, maar uiteraard volgen wij dit verder op.

Neem contact op met één van onze adviseurs
Dimitri Lemeire
Dimitri Lemaire
Director Tax & Legal Services
Sofie De Wachter
Sofie De Wachter
Senior Associate Tax & Legal Services