Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #Btw Advies #Corona #Horeca #Btw

Btw- verlaging in de horecasector

maandag 08/06/2020
BTW verlaging Horeca

Zaterdag 6 juni heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om het btw-tarief dat van toepassing is op restaurant- en cateringdiensten, met uitzondering van alcoholische dranken te verlagen.

Dit koninklijk besluit zal in werking treden op maandag 8 juni 2020, maar zal pas later in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. 

Door dit KB zal vanaf 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing zijn op restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van het verschaffen van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2% vol.

De fiscus zal zo spoedig mogelijk een meer gedetailleerde commentaar over deze tariefwijziging publiceren. In afwachting van deze commentaar geven we hieronder al een aantal praktische aandachtspunten mee.

Uitzonderingen op het 6% tarief?

Er zullen geen andere uitzonderingen voorzien worden dan de hierboven vermelde alcoholische dranken. Dit betekent dat gerechten met producten die zelfs aan 21% getarifeerd staan (kaviaar, langoesten, kreeften, krabben, oesters, …) ook aan 6% onderworpen zijn als restaurantdienst.

Restaurantdienst: what’s in a name?

Ondanks het feit dat de benaming ’restaurantdiensten‘ anders zou kunnen doen vermoeden, gaat het hier ook om het verschaffen van dranken zonder spijzen (als dat een dienst is: bvb. verstrekken van dranken in cafés, bars, …). 
Deze maatregel zal betrekking hebben op alle permanente of tijdelijke inrichtingen die de restaurant- of cateringdiensten verrichten.

Hoe moeten we deze btw- verlaging praktisch in de witte kassa (GKS) verwerken?
GKS-gebruikers zullen hun kassaprogrammatie zo snel mogelijk moeten aanpassen. Een GKS-kassa heeft standaard volgende btw-codes aan boord:

  • A            21%
  • B            12%
  • C            6%
  • D            0%

Aan deze codes dient niets gewijzigd te worden.
De aanpassing wordt bij voorkeur gedaan door de artikelen te programmeren met btw- code C (6%) ipv code A (21%) of code B (12%). Enkel de alcoholische dranken vallen dan nog onder code A.

Wat als de aanpassing van mijn GKS niet tijdig (op 8 juni) is gebeurd?

Er mag van uitgegaan worden dat de fiscus enig begrip zal hebben indien handelaars omzetten retroactief zullen omboeken naar het 6%-tarief omdat de aanpassing van hun kassa nog niet kon doorgevoerd worden. Het toepasselijke tarief word namelijk op basis van de wet bepaald en niet op basis van het GKS-ticket.

Hoewel er ruim is gecommuniceerd dat de btw- verlaging de sector ten goede moet komen en niet de consument, is het niet ondenkbaar dat een consument een ‘fout’ GKS ticket vraagt om het btw–tarief te corrigeren zodat hij minder moet betalen. U kan de klant er dan steeds op wijzen dat de prijzen op uw kaart steeds inclusief btw zijn, ongeacht het toepasselijke btw – percentage. Om dergelijke discussies te vermijden kan u al wel in een vrij veld op het GKS – ticket vermelden “btw-tarief nog aan te passen aan btw-verlaging van toepassing vanaf 8 juni 2020”.

Restaurants die facturen uitreiken aan hun btw-belastingplichtige afnemers moeten wel onmiddellijk het juiste btw-tarief vermelden op deze factuur. Anders moet er alsnog een kredietnota uitgereikt worden en zou het voordeel van het verlaagde tarief ten goede komen aan de klant (bedrag van de kredietnota voor het verschil tussen 12% en 6% zou ook moeten teruggestort worden aan de belastingplichtige klant …). 

Wat met het btw-tarief op drankenforfaits?

Drankenforfaits voor alcoholische en niet- alcoholische dranken die voorheen volledig onderworpen waren aan 21%, dienen nu te worden opgesplitst in alcoholische dranken (21%) en niet- alcoholische dranken (6%). Indien er geen uitsplitsing wordt gemaakt, dan zal het gehele forfait worden onderworpen aan het hoogste btw-tarief (21%).

Wat met het toepasselijke btw-tarief op all-in menu’s?

De fiscus aanvaardt reeds sinds jaar en dag dat voor standaard menutypes 'all-in' met drie of meer gangen (d.w.z. menu's waarin begrepen een aperitief, aangepaste wijnen, mineraalwater en koffie of thee), een drankenaandeel van 35% wordt toegepast. 
Aangezien mineraalwater, frisdranken, koffie en thee nu ook van het verlaagd btw-tarief van 6% kunnen genieten, lijkt het logisch dat dit drankenforfait aangepast wordt.

Gratis hapjes bij het aperitief of aperitief met hapjes?

Traditioneel aanvaardt de fiscus dat indien hapjes in kleine hoeveelheden worden aangeboden samen met de bestelde dranken en dit zonder bijkomende prijsverhoging, deze hapjes mee in de prijs van de drank zit en onderworpen is aan het tarief van de drank (21%). Dit wordt in vele horecazaken dan ook reeds jaar en dag toegepast.
Gezien het verschil in btw-tarief tussen de drank en de hapjes nu 15% bedraagt i.p.v. 9%, is het misschien het overwegen waard om deze werkwijze aan te passen zodat de hapjes afzonderlijk worden aangeboden en afgerekend aan hun eigen, lagere, btw-tarief.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Bert Derez

Bert Derez

Partner Tax & Legal Services

Contact
Karolien Vanmeerhaeghe

Karolien Vanmeerhaeghe

Senior Manager Tax & Legal Services

Contact